C C C C A+ A A- X

Съобщение

3 август 2022

Заповед № РД-08-4990 от 03.08.2022 г.  - ВЪВЕЖДАМ временно, за периода 04.08.2022 г. - 02.09.2022 г., включително организация на работа в сградата на Софийски градски съд, на ул. "Черковна" № 90, във връзка с издадена Заповед № РД-01-241 от 02.08.2022 г. на Директора на СРЗИ, с която са въведени временни противоепидемични мерки на територията на област София - град за 30 дни, считано от 04.08.2022 г.


Заповед № РД-08-4991 от 03.08.2022 г. - ВЪВЕЖДАМ временно, за периода 04.08.2022 г. - 02.09.2022 г., включително организация на работа в Софийски градски съд, във връзка с издадена Заповед № РД-01-241 от 02.08.2022 г. на Директора на СРЗИ, с която са въведени временни противоепидемични мерки на територията на област София - град за 30 дни, считано от 04.08.2022 г.


В раздел "Кариери" в обявата за конкурс за длъжността "Съдебен помощник" e публикуван Протокол № 3 от 22.06.2022 г. - резултати от проведения устен изпит за длъжността "съдебен помощник" в Наказателно отделение на СГС.


В раздел "Кариери" в обявата за конкурс за длъжността "Съдебен помощник" e публикуван Протокол № 3 от 22.06.2022 г. - резултати от проведения устен изпит за длъжността "съдебен помощник" в Гражданско и Търговско отделение на СГС.


В раздел "Кариери" в обявата за конкурс за длъжността "Съдебен помощник" са публикувани Протокол № 2 от 16.06.2022 г. - резултати от проведения писмен изпит за длъжността "съдебен помощник" в Гражданско и Търговско отделение на СГС и Протокол № 2 от 16.06.2022 г. - резултати от проведения писмен изпит за длъжността "съдебен помощник" в Наказателно отделение на СГС.


Заповед № РД-08-3727 от 14.06.2022 г. - изменяне на утвърдените със заповед № 966 от 24.03.2016 г. на председателя на СГС Вътрешни правила за случайно разпределение на делата и за заместване на съдии в НО на СГС.


ЗАПОВЕД № РД-08-1246 от 16.03.2022 г. - ДА СЕ ПРЕУСТАНОВИ, СЧИТАНО от 16.03.2022 г. - 14:00 ч до 18.03.2022 г. - 17:00 ч. достъпът и работата с граждани в помещение на служба "Съдебно деловодство - Гражданско отделение - първоинстранционни състави" - стая 79А, етаж сутерен.


ЗАПОВЕД № РД-08-1142 от 10.03.2022 г. -
СЧИТАНО от 14.03.2022 г. определя работното време с граждани и адвокати на служби "Съдебни деловодства" и административните звена на общата администрация, от 09.00 ч. до 17:00 ч., като за времето от 10:00 ч. до 10:15 ч., от 12:00 ч. до 12:30 ч. и от 15:00 ч. до 15:15 ч. да се извършва задължителна дезинфекция и проветряване на помещенията.


Заповед № РД-08-1144 от 10.03.2022 г. -
ДА СЕ ПРЕУСТАНОВИ, считано от 10.03.2022 г. - 14:30 ч. до 14.03.2022 г. - 12:00 ч., достъпът и работата с граждани в помещението на служба "Съдебно деловодство - Гражданско отделение - първоинстанционни състави" - стая 66, етаж сутерен.


Заповед № РД-08-1136 от 10.03.2022 г. - нарежда да се проведе втори етап "писмен изпит" от конкурса с допуснатите до участие кандидати за съдебни помощници в Наказателно отделение на СГС.

Заповед № РД-08-1135 от 10.03.2022 г. - нарежда да се проведе втори етап "писмен изпит" от конкурса с допуснатите до участие кандидати за съдебни помощници в Гражданско отделение - първоинстанционни състави, Гражданско отделение - въззивни състави и Търговско отделение на Софийски градски съд.


Заповед № РД-08-669 от 14.02.2022 г. - Изменям Заповед № РД-08-658 от 11.02.2022 г. на председателя на СГС, която придобива следното съдържание: Продължавам срока на действие до 31.03.2022 г., включително на Заповед № РД-08-5867 от 04.11.2021 г. и Заповед № РД-08-5941 от 11.11.2021 г.  на председателя на СГС.


Заповед № РД-08-658 от 11.02.2022 г. - Продължавам срока на действие до 31.03.2022 г., включително на Заповед №РД-08-5867 от 04.11.2021 г. и Заповед № РД-08-5941 от 11.11.2021 г.  на председателя на СГС, с изключение на т.3 от Заповед № РД-08-5867 от 04.11.2021 г.


Заповед № РД-08-231 от 17.01.2022 г. - Продължаване срока на действие до 11.02.2022 г. вкл., на заповед № РД-08-5867/04.11.2021 г. и заповед № РД-08-5941/11.11.2021 г. на председателя на СГС.


Заповед № РД-08-56 от 07.01.2022 г.- Считано от 10.01.2022 г. да се сканират всички постъпващи книжа по граждански, търговски и наказателни дела.


Заповед № РД-08-6657 от 31.12.2021 г.  - ПРОДЪЛЖАВАМ срока на действие до 14.01.2022 г., включително, на Заповед №РД-08-5867 от 04.11.2021 г. и Заповед № РД-08-5941 от 11.11.2021 г.  на председателя на СГС, с изключение на т.3 от Заповед № РД-08-5867 от 04.11.2021 г.

Електронни услуги

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация