C C C C A+ A A- X

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД търси да назначи съдебни служители на длъжност „системен администратор“, във връзка с чл. 2, ал. 3 от Правилата за подбор и наемане на съдебни служители в Софийски градски съд.

Дата на публикуване 29 януари 2021 Последна редакция 29 януари 2021 Новини Отпечатай

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД търси да назначи съдебни служители на длъжност „системен администратор“,
във връзка с чл. 2, ал. 3 от Правилата за подбор и наемане на съдебни служители в Софийски градски съд.

Описание на длъжността и информация за минималния размер на основната заплата:

Подпомага дейността на магистрати и съдебни служители в работата с Единна информационна система на съдилищата и Единен портал за електронно правосъдие, както и други дейности в сферата на информационните системи на Софийски градски съд. Конфигурира, настройва и поддържа офис приложения, софтуер за локализация на работната среда, антивирусни пакети и други; инсталира, конфигурира и поддържа работни станции с операционна система Windows в мрежова среда Windows Server и офис пакет Microsoft Office.

Минимален размер на основната заплата 1277 лв.

Изисквания за заемане на длъжността:

Кандидатите следва да отговарят на изискванията за заемане на длъжността, посочени в чл. 340а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за съдебната власт.

Висше техническо образование с компютърна насоченост, степен „бакалавър“ по специалност „Информатика и информационни технологии” или нейните разновидности като: „Компютърни науки“; „Информатика и компютърни науки“; „Компютърни системи и технологии“; „Софтуерно инженерство“; „Информационни системи“; „Информационни технологии“; „Комуникационна техника и компютърни мрежи“; „Комуникационна техника и технологии“ и „Компютърни технологии“; 3 години професионален опит; притежаване на много добри познания по информационни системи; умения за работа самостоятелно и в екип; притежаване на нравствени и професионални качества.

Необходими документи:

Писмено заявление за участие в подбора; подробна професионална автобиография (СV); копие от диплом за завършено образование; копие от документи, удостоверяващи допълнителна квалификация, свързани с длъжността; копие от трудова, служебна или осигурителна книжка.

При постъпване на работа: оригинал на медицинско свидетелство; оригинал на документ, удостоверяващ, че лицето не се води на учет и не страда от психически заболявания; документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионалния опит.

Място за подаване на документи:

Кандидатите могат да подават лично или чрез пълномощник документи за участие в подбора на адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 2, Съдебна палата, СГС, сектор „Човешки ресурси“, ет. 1, стая № 67, всеки работен ден от 09.00 до 12.00 часа, в 15 /петнадесет/ дневен  срок, считано от деня, следващ датата на публикуване на съобщението.

 

Начин на извършване на подбора:

Подборът ще се проведе на два етапа: по документи и събеседване.

  1. Първи етап – подбор по документи. До втори етап ще бъдат допуснати само кандидатите, които напълно отговарят на посочените в съобщението изисквания.
  2. Втори етап – събеседване за преценка на професионалните и личностните качества на кандидата.

Допуснатите кандидати до втори етап ще бъдат уведомени на посочени от тях телефон/електронна поща за контакт за датата, часа и мястото на провеждане на събеседването.

Всички съобщения, свързани с подбора ще се обявят на интернет страницата на Софийски градски съд, секция „Пресцентър“, „Обяви и конкурси“.

Свързани файлове

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация