C C C C A+ A A- X

Обява за конкурс за длъжностите Съдебен секретар, Съдебен деловодител, Съдебен статистик, Призовкар, Куриер

Дата на публикуване 21 октомври 2022 Последна редакция 9 януари 2023 Обяви и конкурси Отпечатай

Протокол № 3 от 09.01.2023 г. - крайна оценка и класиране на кандидатите за длъжността "съдебен деловодител".

Протокол № 3 от 09.01.2023 г. - крайна оценка и класиране на кандидатите за длъжността "призовкар".

Протокол № 3 от 21.12.2022 г. - крайна оценка и класиране на кандидатите за длъжността "съдебен статистик".

Протокол № 3 от 21.12.2022 г. - крайна оценка и класиране на кандидатите за длъжността "съдебен секретар".

Протокол № 2 от 19.12.2022 г. - допуска до участие в трети етап от конкурса "събеседване" за длъжността "куриер".

Протокол № 2 от 19.12.2022 г.  - допуска до участие в трети етап от конкурса "събеседване" за длъжността "призовкар".

Протокол № 2 от 16.12.2022 г. - допуска до участие в трети етап от конкурса "събеседване" за длъжността "съдебен статистик".

Протокол № 2 от 15.12.2022 г. - допуска до участие в трети етап от конкурса "събеседване" за длъжността "седебен деловодител".

Протокол № 2 от 13.12.2022 г. - допуска до участие в трети етап от конкурса "събеседване" за длъжността "съдебен секретар".


Заповед № РД-08-7393 от 28.11.2022 г. - относно допуска до участие във втория етап от конкурса за длъжността "съдебен деловодител" - писмен изпит - Ирена Василева.

Заповед № РД-08-7398 от 28.11.2022 г. - относно допуска до участие във втория етап от конкурса за длъжността "куриер" - събеседване - Христо Димитров.

Заповед №РД-08-7351 от 25.11.2022 г. - относно допуска до участие във втория етап от конкурса за длъжността "призовкар" - практически изпит - Светла Илиева

Заповед №РД-08-7287 от 24.11.2022 г. - относно допуска до участие във втория етап от конкурса за длъжността "съдебен секретар" - писмен изпит - Даниела Славенова. 

Заповед №РД-08-7286 от 24.11.2022 г. - относно допуска до участие във втория етап от конкурса за длъжността "съдебен статистик" - писмен изпит - Даниела Славенова.

Заповед №РД-08-7285 от 24.11.2022 г. - относно допуска до участие във втория етап от конкурса за длъжността "съдебен деловодител" - писмен изпит - Даниела Славенова.


Протокол №1 от 23.11.2022 г. - допуска до участие в практическия изпит за длъжността "съдебен деловодител".

Протокол №1 от 23.11.2022 г. - Допуска до участие в практическия изпит за длъжността "куриер".

Протокол №1 от 23.11.2022 г. - Допуска до участие в практическия изпит за длъжността "призовкар"

Протокол №1 от 22.11.2022 г. - Допуска до участие в практическия изпит за длъжността съдебен секретар.

Протокол №1 от 22.11.2022 г. - Допуска до участие в практическия изпит за длъжността съдебен статистик.


Заповед № РД-08-6545 от 19.10.2022 г.  за провеждане на конкурс за заемане на длъжностите Съдебен секретар - 13 щатни бройки, Съдебен деловодител - 15 щатни бройки, Съдебен статистик - 2 щатни бройки, Призовкар - 21 щатни бройки, Куриер - 2 щатни бройки.

Обява за конкурс (съгласно Заповед № РД-08-6545 от 19.10.2022 г.  на председателя на Софийски градски съд)
Обявата е публикувана в бр. 250 от 21.10.2022 г. на вестник "24 ЧАСА", стр. 27

Приложения – документи за кандидатстване:

Правила за подбор и наeмaнe на съдебни служители в Софийски градски съд (съгласно Заповед № РД-08-365 от 29.01.2021 г.)

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА на длъжността СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА на длъжността СЪДЕБЕН СТАТИСТИК

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА на длъжността ПРИЗОВКАР

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА на длъжността КУРИЕР

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА на длъжността СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ в служба "Съдебно деловодство - Гражданско отделение - първоинстанционни състави"

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА на длъжността СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ в служба "Съдебно деловодство - Гражданско отделение - въззивни състави"

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА на длъжността СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ в служба "Съдебно деловодство - Наказателно отделение"

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА на длъжността СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ в служба "Съдебно деловодство - Търговско отделение"

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА на длъжността СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ в служба "Съдебно деловодство - Частни жалби"

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация