C C C C A+ A A- X

Обява за конкурс за длъжността "Съдебен помощник"

Дата на публикуване 19 юли 2021 Последна редакция 25 октомври 2021 Обяви и конкурси Отпечатай

Заповед №РД-08-5721 от 25.10.2021 г., - ОТМЕНЯ насрочения за 30.10.2021 г. втори етап "писмен изпит" от конкурса с допуснатите до участие кандидати за съдебни помощници в Гражданско отделение - първоинстанционни състави, Гражданско отделение - въззивни състави и Търговско отделение на Софийски градски съд.


Заповед № РД-08-5524 от 11.10.2021 г. - Допуска поправка на техническа грешка в мотивната част на Заповед № РД-08-5511 от 11.10 2021 г.Заповед № РД-08-5511 от 11.10.2021 г. -
Допуска до участие във втория етап от конкурса за длъжността "съдебен помощник" в ГО на СГС - писмен изпит - ЕЛЕНА КИРИЛОВА ДИКОВА

Заповед № РД-08-5483 от 07.10.2021 г. - Допуска до участие във втория етап от конкурса за длъжността "съдебен помощник" в ГО на СГС - писмен изпит - ЯНИ ПЕТРОВ СТОЕВ

Заповед № РД-08-5451 от 05.10.2021 г. - Допуска до участие във втория етап от конкурса за длъжността "съдебен помощник" в НО на СГС - писмен изпит - НЕЛИ ВЕНЦИСЛАВОВА БАЧЕВА

Заповед № РД-08-5452 от 05.10.2021 г. - Допуска до участие във втория етап от конкурса за длъжността "съдебен помощник" в ГО на СГС - писмен изпит - НЕЛИ ВЕНЦИСЛАВОВА БАЧЕВАПротокол №1 от 01.10.2021 г. -
Допуска до участие във втори етап от конкурса "писмен изпит" за съдебни помощници в Наказателно отделение.

Протокол №1 от 30.09.2021 г. - Допуска до участие във втори етап от конкурса "писмен изпит" за съдебни помощници в Гражданско отделение - първоинст. състави, Гражданско отделение - възз. състави и Търговско отделение.

Заповед № РД-08-4029 от 16.07.2021 г. за провеждане на конкурс за заемане на длъжността "съдебен помощник" - 6 щатни бройки, от които 4 щатни бройки в Гражданско отделение - първоинстанционни с-ви, Гражданско отделение - въззивни с-ви и Търговско отделение, и 2 щатни бройки за Наказателно отделение.

Заповед № РД-08-5274 от 23.09.2021 г. относно удължаване на срока за допускане на участници в конкурса за длъжност "съдебен помощник" в Софийски градски съд за ГО - първоинст. с-ви, ГО - възз. с-ви, Търговско отделение и Наказателно отделение до 01.10.2021 г.

Обява за конкурс (съгласно Заповед № РД-08-4029 от 16.07.2021 г. на Председателя на Софийски градски съд)

Приложение - документи за кандидатстване:

Правила за подбор и наeмaнe на съдебни служители в Софийски градски съд (съгласно Заповед № РД-08-365 от 29.01.2021 г.)

Длъжностна характеристика на длъжността СЪДЕБЕН ПОМОЩНИК

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация