C C C C A+ A A- X

Chairman

Алексей ТРИФОНОВ

Председател

Phone: тел. 02 9219 332; факс: 02 981 37 40, Калина Жабонова - административен секретар

Email: cabinet@sgs.justice.bg

Location: 1000 София, бул. “Витоша” № 2

Завършил е висшето си юридическо образование в СУ „Св. Климент Охридски“ през 1995 г. Една година е съдебен кандидат при Софийски окръжен съд, след това за кратко е следовател в Столична следствена служба. От 1999 г. до 2005 г. е наказателен съдия в Софийски районен съд. Почти 5 години правораздава в Наказателно отделение на Софийски градски съд. За периода 06.03.2017 г. – 04.05.2017 г. е служебен заместник-министър в Министерството на правосъдието. От 2009 г. до 2019 г. (без периода , в който е бил зам.-министър) е наказателен съдия в Софийски апелативен съд. С решение на ВСС по протокол № 37 т.2 от 27.11.2018 г. е избран за административен ръководител – председател на Софийски градски съд.

This website uses cookies. By accepting policy of cookies you can use the optimal website behavior.

Accept Refuse Learn more