C C C C A+ A A- X

Заместник-председатели

Стела КАЦАРОВА

Заместник-председател на СГС, ръководител на “Гражданско отделение – въззивни състави”

Местоположение: 1000 София, бул. “Витоша” № 2

Съдия Кацарова завършва Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ през 1994г. Една година е съдебен кандидат, след което е неназначена за младши съдия в Окръжен съд – Русе. Считано от 02.06.1996г. заема длъжност районен съдия в Районен съд – Русе и разглежда всички видове граждански дела. През 1998г. е назначена за районен съдия в Софийския районен съд. От 2006г. е командирована в Софийски градски съд, Административно отделение. През 2007 г., въз основа на спечелен конкурс за Гражданско отделение в СГС, който е единственият вътрешен конкурс проведен на две нива едновременно след писмен и устен изпит, е назначена за съдия в Софийски градски съд. През 2008 г. е назначена в Гражданско отделение – въззивни състави на СГС. Има дълъг юридически стаж общо 24 години и 3 месеца, който е изцяло съдийски.

Руси АЛЕКСИЕВ

Заместник-председател на СГС, ръководител на “Наказателно отделение”

Местоположение: 1000 София, бул. “Витоша” № 2

Завършил е Юридическия факултет на Софийския университет през 1998 г. Бил е съдебен кандидат в СГС в периода 1999 г. – 2000 г. след което, встъпва в длъжност „младши прокурор“ в СРП. През 2003 г. е преназначен на длъжност „прокурор“ в СРП, а от 11.08.2006 г. е ръководител на най-големия отдел в СРП – „Икономически престъпления“. През 2008 г. встъпва в длъжност „заместник – районен прокурор“, която изпълнява до 11.07.2013 г. Същевременно, в края на този период е и и. ф. районен прокурор. Съгласно решение на ВСС № 35/24.07.2014 г. е преназначен на длъжност „съдия“ в СГС – НО, в която встъпва на 07.07.2015 г.. Притежава ранг „съдия във ВКС и ВАС“. В рамките на професионалното си развитие съдия Алексиев е участвал в множество национални и международни обучения и семинари, проведени в САЩ, Гърция, Белгия, Естония, Испания и др.

Стефан КЮРКЧИЕВ

Заместник-председател на СГС, ръководител на “Гражданско отделение – първоинстанционни състави”

Местоположение: 1000 София, бул. “Витоша” № 2

Съдия Стефан Кюркчиев е завършил Юридически факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1999 г. и специализира „Правораздаване“. Една година е съдебен кандидат в Софийски градски съд, а след това работи като юрисконсулт в областта на застрахователното и банковото право. След спечелен конкурс за младши съдии встъпва в длъжност „младши съдия“ в Софийски градски съд през 2002 г. Две години по-късно е назначен за районен съдия в Софийски районен съд, където правораздава последователно в Наказателно отделение, в Първо гражданско отделение и във Второ гражданско отделение. През 2006 г. съдия Кюркчиев е избран за заместник- председател на Софийски районен съд и остава такъв за период повече от пет години. В СГС съдия Кюркчиев е от началото на 2010 г., където първоначално като командирован съдия, а в последствие и след встъпване в длъжност, въз основа на успешно издържан конкурс, правораздава като съдия в „Гражданско отделение – първоинстанционни състави“.

Райна СТЕФАНОВА

Заместник-председател на СГС, ръководител на “Търговско отделение”

Местоположение: 1000 София, бул. “Витоша” № 2

Съдия Стефанова завършва „Право“ в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ през 1995 г. Една година е съдебен кандидат в Софийски градски съд. Дипломира се е като магистър по икономика в „Стопанския факултет“ на СУ „Св.Климент Охридски“ през 2004 г. Преминава и обучение по следдипломна квалификация „Застрахователен мениджмънт“ в УНСС през 2006 г. В периода 2010-2011 г. завършва специалността „Международни отношения” в Международната магистърска програма „Право на ЕС” в ЮФ на СУ „Св.Климент Охридски“ с придобита образователно-квалификационна степен „магистър по право на ЕС“, както и магистърската програма „Право ЕС” във френския й вариант – на френски език към Университета Нанси 2, Франция. Съдия Стефанова има 23 г. юридически стаж, от който повече от 13 г. в съдебната система като съдия. Правораздава в Районен съд-Петрич две години и половина, считано от март 2006 г. и след това от 01.10.2008 година в Софийски районен съд, първоначално като командирована до преместването й след спечелен конкурс през 2014 г. В Софийски градски съд работи от септември 2017 година, където е назначена въз основа на спечелен конкурс за съдия в Търговско отделение с решение на ВСС от 19.07.2017 г. Участник е в множество семинари във Франция, Италия, Испания и Люксембург.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация