C C C C A+ A A- X

Декларации по чл.35, ал.1, т.1 и т.3 ЗПКОНПИ

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 ЗПКОНПИ

 

Име, презиме, фамилия Входящ номер Дата на завеждане Декларация
АЛБЕНА ВЛАДИМИРОВА АРСОВА 169 04.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
АЛБЕНА ЛЮБОМИРОВА ЛАМБЕВА 402 08.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
АЛБЕНА ПАНАЙОТОВА ЖЕЙКОВА – ЙОРДАНОВА 296 06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
АЛЕКСАНДРИНА ЖИВКОВА ПАШОВА 136 04.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ СТОЯНОВ 121 01.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
АЛИНА КАЛОЯНОВА ТОДОРОВА 157 04.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
АНГЕЛИНА АЛЕКСАНДРОВА ГЕОРГИЕВА 122 01.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
АНГЕЛИНА АСЕНОВА АНГЕЛОВА 111 01.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
АНГЕЛИНА НИКОЛОВА ЕВТИМОВА 174 04.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
АНЕЛИЯ ЙОРДАНОВА ГРУЕВА 65 31.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
АНЕЛИЯ ПЕТРОВА КОЧЕНДЖИЕВА 317 07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
АНЖЕЛИКА СТОЯНОВА ДОБРЕВА 350 07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
АННА ВАСИЛЕВА РАДЕВА 179 04.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
АННА ВЕНЦИСЛАВОВА ГЕОРГИЕВА 202 05.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
АНТОАНЕТА ЗАХАРИЕВА ИВАНОВА 25 31.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
АНТОАНЕТА ИВАНОВА РАНГЕЛОВА 344 07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
АНТОАНЕТА ЛУКАНОВА КОЛЕВА 118 01.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
АНТОАНЕТА МЕТОДИЕВА ПЕТРОВА – ГЕОРГИЕВА 295 06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
АНТОАНЕТА НИКОЛОВА СТЕФАНОВА 175 04.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
АНТОАНЕТА ЦВЕТАНОВА ПЕТРОВА 6 30.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
АНТОНИЯ АЛЕКСИЕВА МЛАДЕНОВА 313 07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
АНТОНИЯ ГЕОРГИЕВА КАМЕНАРОВА 371 07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
АНУШКА ЛЮБЕНОВА ГРИГОРОВА 40 31.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
АСЕН АНТИМОВ МАТЕИН 35 31.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
БИЛЯНА ЗЛАТАРЕВА 44 31.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
БИЛЯНА ЛЮБОМИРОВА ИВАНОВА 94 31.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
БЛАГОВЕСТ ГЕОРГИЕВ ДИМОВ 161 04.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
БОГДАНКА НИКОЛОВА ГЕШЕВА 16 30.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
БОЖИДАР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ 238 05.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
БОЙКА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА 117 01.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
БОНКА ВЛАДИМИРОВА МИЦЕВА 115 01.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
БОРИС ГРОЗДАНОВ ВЕЛКОВ 42 31.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
БОРИСЛАВ РУМЕНОВ ПЕТРОВ 9 30.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
БОРИСЛАВА МИЛЕВА ВЕЛИНОВА 318 07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
БОРИСЛАВА ТОНЕВА НИКОЛОВА 72 31.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
БОРЯНА ЛЮБОМИРОВА АПОСТОЛОВА 311 06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
БОЯН ГЕОРГИЕВ БОЯДЖИЕВ 374 08.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ВАЛЕНТИНА БОРИСОВА НИКОВА 156 04.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ВАЛЕНТИНА ВЕНЧОВА ИЛИЕВА 346 07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВА ПАВЛОВА 319 07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ВАЛЕНТИНА МИЛЧЕВА ЙОРДАНОВА 226 05.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ВАЛЕНТИНА НЕДEЛКОВА ПУНЧЕВА 71 31.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ВАЛЕНТИНА СПАСОВА ИЛИЕВА 246 06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ВАЛЕРИ ГЕОРГИЕВ МАРИНКОВ 36 31.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ВАЛЯ СИМЕОНОВА ПЕТРОВА 45 31.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ВАНЯ БОЖИДАРОВА ЛЮБЕНОВА 64 31.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ВАНЯ ХРИСТОВА ГАДЖЕВА 383 08.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ВАСИЛ ИВАНОВ ЧОРЛЕВ 49 31.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ВАСИЛ САШОВ НИКОЛЧОВ 17 30.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ВАСИЛКА ДОЙЧИНОВА ДОЙЧИНОВА 18 30.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ВАСИЛКА КИРИЛОВА КАРАМАНОВА 288 06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ВЕЛИНА ИВАНОВА КЕРЕМИДАРОВА 76 31.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ВЕЛИСЛАВА ПЛАМЕНОВА ВАЧКОВА 188 05.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА ДРАГАНОВА 8 30.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ВЕЛИЧКА ТОДОРОВА КОВАНОВА 79 31.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ВЕНЕТА АСЕНЧОВА ТАШЕВА 320 07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ВЕНЕТКА НИКОЛОВА ПАНЧЕВА 114 01.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ВЕНКА ЕМИЛОВА АНТОВА 112 01.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ВЕНЦИСЛАВА СВЕТОСЛАВОВА ПЕТКОВА 403 08.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ВЕРА ЗЛАТЕВА МАРИНОВА – ХРИСТОВ 343 07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ВЕРГИНИЯ НИКОЛАЕВА КОБУРОВА 363 07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ВЕРКА ЦВЕТКОВА МИХАЙЛОВА 119 01.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ВЕРОНИКА ИВАНОВА ИВАНОВА 73 31.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ВЕРОНИКА РУМЕНОВА АНДРЕЕВА 196 05.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ВЕСЕЛА АЛЕКОВА ВЕНЕВА 120 01.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ВЕСЕЛА ЗДРАВКОВА КОЛЕВА 74 31.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ВЕСЕЛА ЛЮБЕНОВА ВЪЛЧЕВА 197 05.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ВЕСЕЛА ХРИСТОВА СТАНЧЕВА 358 07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ВЕСЕЛИНА НЕДКОВА ГЕОРГИЕВА 54 31.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ВЕСЕЛКА ДОБРИНОВА ИЛИЕВА 289 06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ВИКТОР БОРИСЛАВОВ ТЕРЗИЙСКИ 59 31.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ВИКТОРИЯ ДОБРОМИРОВА ДОБРЕВА – ИРИНИНА 321 07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ВИКТОРИЯ ИВАНОВА ТОДОРОВА 273 06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ВИОЛЕТА КИРИЛОВА СРЕБЪРНОВА 20 30.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ВИОЛЕТА КОСТАДИНОВА МИТРОВА 185 05.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ВИОЛЕТА НИКОЛАЕВА БЕГОВА 322 07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ВИОЛЕТА ХРИСТОВА МИЛТЕНОВА 86 31.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ГАБРИЕЛА ВАЛЕРИЕВА СИМОВА 216 05.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ГАБРИЕЛА МИХАЙЛОВА ПУНГОВА 375 08.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ГАБРИЕЛА СТАМЕНОВА ХАДЖИЙСКА 198 05.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ГАЛИНА ВЕЛКОВА ИВАНОВА 359 07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ГАЛИНА ВИКТОРОВА МЕТЕВА 46 31.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ГАЛИНА ИЛИЕВА СТОЯНОВА 125 01.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА СТЕФАНОВА 82 31.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ГЕОРГИ КОНСТАНТИНОВ КАЦАРОВ 376 08.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ГЕРГАНА ИВАНОВА КАЦАРОВА 108 01.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ГЕРГАНА МЛАДЕНЧОВА ГЕРАСКОВА 168 04.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ГЕРГАНА ПЕТРОВА ЦВЕТКОВА 137 04.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ГЕРГАНА СТОЯНОВА ЛУМБАРСКА 267 06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ГЕРГИНА ВАНКОВА ВАНКОВА 351 07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ НИКОЛОВ 90 31.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1 
ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА 286 06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА ГЕНЧЕВА 247 06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА 323 07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ДАНИЕЛА ИВАНОВА ТАНЕВА 364 07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ДАНИЕЛА ИЛИЕВА ПИРАЛКОВА 96 31.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ДАНИЕЛА РУМЕНОВА ЙОРДАНОВА 209 05.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ДАНИЕЛА СИМЕОНОВА ИЛИЕВА 103 31.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ДАНИЕЛА ТЕОДОРОВА ЯНЕВА 26 31.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ДЕНИСЛАВ ЗДРАВКОВ НАЙЧОВ 213 05.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ДЕНИЦА АНДОНОВА ВРАЖАЛОВА – ТОДОРОВА 28 31.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ДЕНИЦА ЛЮБОМИРОВА ИВАНОВА 384 08.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ДЕНИЦА ПЛАМЕНОВА НИКОЛОВА – ДИМИТРОВА 87 31.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ДЕНКА ТАШКОВА КОСТАДИНОВА 4 30.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ДЕСИСЛАВ МЛАДЕНОВ НИКОЛОВ 237 05.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ДЕСИСЛАВА АЛЕКСАНДРОВА ГАЛЕВА 22 30.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ДЕСИСЛАВА БОЯНОВА МЛАДЕНОВА 2 30.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ДЕСИСЛАВА МАЛИНОВА ИЛИЕВА 372 08.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ДЕСИСЛАВА НИКОЛАЕВА БОРИСОВА 203 05.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ДЕСИСЛАВА САШОВА НИКОЛЧОВА 264 06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ДИАНА ВЕНЦИСЛАВОВА ДЖИБРОВА 261 06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ДИАНА СТОЙЧЕВА БОРИСОВА 100 31.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ДИАНА ЧАВДАРОВА ГЕОРГИЕВА 287 06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ДИЛЯНА НИКОЛАЕВА ЦВЕТКОВА 5 30.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ДИМИТРИНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА 268 06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ДИМИТРИНКА АНГЕЛОВА ИВАНОВА 387 08.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ДИМИТЪР ВЛАДИМИРОВ МИЦЕВ 143 04.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ДИМИТЪР ЦВЕТАНОВ ПАУНОВ 134 01.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ДОБРИНКА АНДРЕЕВА НИКОЛОВА 126 01.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ДОНИКА КАМЕНОВА ЛАЗАРОВА 257 06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ДОНКА МИЛЧОВА ШУЛЕВА 352 07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ДОНЧО ТОНЧЕВ ДОНЕВ 129 01.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ДОРКА ГРУДЕВА ИЛИЕВА 101 31.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ДРАГОСТИНА ЦВЕТАНОВА ТОДОРОВА 277 06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ЕВА ТОДОРОВА КОЗЕВА 39 31.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ЕВДОКИЯ-МАРИЯ СТАНЧЕВА ПАНАЙОТОВА 190 05.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ЕВЕЛИНА ИВАНОВА АВРАМОВА 166 04.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ЕВЕЛИНА ОГНЯНОВА МАРИНОВА 274 06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ЕВЕЛИНА ПАВЛОВА ГЕРГИНОВА 324 07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ЕКАТЕРИНА КАЛОЯНОВА ТОДОРОВА 158 04.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ЕЛВИРА ХРИСТОВА ТОДОРОВА 176 04.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ЕЛЕНА АНГЕЛОВА ИЗВОРСКА 347 07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА – СУКАЛИНСКА 394 08.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ЧАУШЕВА 154 04.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ЕЛЕНА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА 214 05.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ЕЛЕОНОРА АНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА 397 08.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ЕЛЕОНОРА АСЕНОВА ИВАНОВА 69 31.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ЕЛЕОНОРА ГЪЛЪБОВА АНДРЕЕВА 199 05.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ЕЛЕОНОРА ДИМИТРОВА ДЕВЕДЖИЕВА 180 04.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ЕЛЗА БОРИСОВА ТАФРАДЖИЙСКА 348 07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ЕЛИ ЙОРДАНОВА ГИГОВА 144 04.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ЕЛИСАВЕТА НИКОЛОВА НИКОЛОВА 223 05.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ЕЛИЧКА ДИАМАНТОВА САЛТИРОВА 41 31.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ЕЛКА АНТОВА ГРИГОРОВА 227 05.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ЕЛКА СПАСОВА КОЛЕВА 91 31.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ЕМИЛИЯ БОЯНОВА БАЛЧЕВА 370 07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ЕМИЛИЯ КОЛЕВА ДИНЕВА 147 04.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ЕМИЛИЯ ЛОЗАНОВА ХАЛЕМБАКОВА 230 05.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ЕМИЛИЯ МАРИНОВА ВУКАДИНОВА 139 04.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ЕМИЛИЯ ЦВЕТАНОВА КАЛЕНДАРСКА 290 06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ЕННА ПЕТРОВА ЙОРДАНОВА 365 07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ЕНЧО ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ 242 05.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ЖАНЕТА ИВАНОВА НИКОЛОВА 325 07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ЖЕНИ ГОРАНОВА СТОЯНОВА 326 07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ЖИВОМИР ДОНКОВ ГЕОРГИЕВ 377 08.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ЗЛАТКА БОРИСОВА ШАРКОВА 220 05.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ЗОРНИЦА БОЖИЛОВА КАРАНОВА 236 05.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ЗОЯ ВАСИЛЕВА НИКОЛЧОВА 248 06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ЗОЯ ПЕТРОВА ПАНДУРСКА 123 01.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ИВА АТАНАСОВА ИВАНОВА 388 08.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ИВАЙЛО КРАСИМИРОВ ДИМИТРОВ 398 08.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ИВАЙЛО КРАСИМИРОВ КЪНЕВ 172 04.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ИВАН АСЕНОВ ГЕОРГИЕВ 62 31.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ИВАН АТАНАСОВ ПАЗВАНСКИ 299 06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ИВАН ВАЛЕРИЕВ АРСОВ 389 08.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ИВАН СТЕФАНОВ ГРУЕВ 275 06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ИВАНКА КРУМОВА РАНГЕЛОВА 24 30.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ИВЕЛИНА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА 259 06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ИВЕЛИНА НИКОЛАЕВА ПАШОВА 124 01.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ИВЕТА ВАЛЕРИЕВА ЯНАКИЕВА 181 04.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ИВОНА ИВАНОВА БОГДАНИНА 327 07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ИЛИАНА ИВАНОВА ИЛИЙКОВА-ФИДОСОВА 10 30.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ИЛИАНА ПЕТКОВА КИЧУК 77 31.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ИЛИЯНА ИВАНОВА КОЦЕВА 380 08.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ИЛИЯНА ЛАЗАРОВА ДИМИТРОВА 285 06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ИЛИЯНА ЛЮБЕНОВА ИВАНОВА 150 04.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ИНА ВЪТЕВА СОКОЛОВА 234 05.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ИНА НАСКОВА БОНЧЕВА 328 07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ИРЕН ГРИГОРОВА ИВАНОВА 146 04.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ИРЕНА МИХАЙЛОВА АПОСТОЛОВА 362 07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ИРЕНА ПАВЛОВА ВЛАДИМИРОВА 292 06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ИРИНА АСЕНОВА ИВАНОВА 70 31.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ИРИНА ВАСИЛЕВА КОЛЕВА 390 08.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ИРИНА ЙОРДАНОВА РАДЕВА 51 31.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ИСКРА МАРИНОВА БОНЕВА 378 08.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ЙОАНА ИВАНОВА ПЕТКОВА 132 01.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ЙОАНА ПЕТРОВА ПЕТРОВА 329 07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ЙОВКА СТАНЧЕВА ПАНАЙОТОВА 231 05.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА ЛАЧЕВА 412 05.07.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ЙОРДАНКА ХРИСТОВА ТРАЯНОВА 78 31.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
КАЛИНА ИГНАТОВА ВАСИЛЕВА 140 04.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
КАЛИНА СТОЯНОВА ЖАБОНОВА 155 04.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
КАЛОЯН ТОДОРОВ ТОДОРОВ 29 31.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
КАМЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА 302 06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
КАМЕЛИЯ ЗДРАВКОВА ЦЕНОВА 191 05.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
КАМЕЛИЯ СТОЯНОВА ДИМИТРОВА 50 31.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
КАПКА НИКОЛАЕВА ЛОЗЕВА 167 04.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
КАТИНА ЛЮБЕНОВА ИЛИЕВА 300 06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
КАТЯ ИВАНОВА ТОПЧИЙСКА 186 05.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
КАТЯ СТЕФАНОВА БАКЪРДЖИЕВА 80 31.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
КИРИЛКА АНГЕЛОВА ИЛИЕВА 356 07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
КРАСИМИРА БОГДАНОВА ГЕОРГИЕВА 218 05.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА 182 04.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
КРАСИМИРА ЙОРДАНОВА ДИНЕВА 1 30.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
КРАСИМИРА ЦВЕТКОВА ГОРЯНОВА 307 06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
КРИСТИНА ЙОРДАНОВА СЕРАФИМОВА 135 04.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
КРИСТИНА ОРЛИНОВА ПЪРВАНОВА 269 06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
КРИСТИЯН АНТОНИЕВ МИХАЙЛОВ 262 06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ЛЕНА ЛЕНИНОВА ИВАНОВА 366 07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ЛИДА КИРИЛОВА СТОЕВА 284 06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ЛИЛИЯ ВЕЛИНОВА МАВЛОВА 19 30.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ЛИЛИЯ МЛАДЕНЧОВА ГЕРАСКОВА 232 05.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ЛИЛИЯ НИКОЛАЕВА ИВАНОВА 27 31.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ЛИЛИЯ НИКОЛОВА ЧУКОВА 192 05.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ЛИНКА БОЖИДАРОВА ЧОЛЕОВА 404 08.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ЛЮБКА НИКОЛАЕВА НЕНОВА – ДЕЛИЕВА 291 06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ЛЮБОВ СЛАВЯНОВА БАРУТЧИЙСКА 303 06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ЛЮДМИЛА СТОЯНОВА МАДЖОВА 14 30.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
МАЙЯ ВАСИЛЕВА ТОДОРОВА 278 06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА СТОЕВА 330 07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
МАРГАРИТА ДИМИТРОВА БОРИСОВА 193 05.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
МАРГАРИТА ИВАНОВА ДИМИТРОВА 353 07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
МАРГАРИТА ИВАНОВА ДУКОВА 252 06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
МАРГАРИТА МИХОВА ПАНДУКОВА 308 06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
МАРИАНА АЛЕКСАНДРОВА КОСАЧЕВА 33 31.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
МАРИАНА ДИМИТРОВА РУЖИНА 386 08.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
МАРИАНА ДОБРЕВА ДОБРИКОВА 345 07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
МАРИАНА ИВАНОВА ВЕНЧЕВА 106 31.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
МАРИАНА МИЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА 30 31.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
МАРИЕЛА ПЕТРОВА МИЛАНОВА 396 08.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
МАРИЕТА МАРИНОВА СТОЯНОВА 43 31.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
МАРИНА ИВАНОВА ЛАЧЕВА-НИКОЛОВА 405 08.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
МАРИНА ЦВЕТАНОВА ТОДОРОВА 92 31.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
МАРИНЕЛА РАДОСЛАВОВА ФЕРЕЩАНОВА – ПЕТРОВА 67 31.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
МАРИЯ ВАСИЛЕВА СИВЕНОВА 165 04.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
МАРИЯ ДАНАИЛОВА АБАДЖИЕВА – ГОСПОДИНОВА 210 05.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
МАРИЯ ИЛИЕВА ГЕОРГИЕВА 331 07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
МАРИЯ ИЛЧЕВА ИЛИЕВА 276 06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
МАРИЯ СТАВРЕВА СТОИМЕНОВА 183 04.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
МАРИЯ СТОЙЧЕВА МИРЧЕВА 270 06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
МАРИЯ ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА 253 06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
МАРИЯ ХРИСТОВА ФОТЕВА 204 05.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
МАРИЯНА ИЛИЕВА ШОПОВА 391 08.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
МАРИЯНА ТОДОРОВА ЙОЦОВА 316 07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
МАЯ ДИНКОВА ЩИЛИЯНОВА 88 31.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
МАЯ ТИХОМИРОВА ЦВЕТКОВА 211 05.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
МАЯ ТОНЕВА ПЕТРОВА 7 30.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
МАЯ ЦВЕТАНОВА ТОДОРОВА 21 30.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
МЕРИ ДИМИТРОВА ПАСКАЛЕВА 159 04.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
МИЛЕНА БИСЕРОВА МАРКОВА 57 31.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
МИЛЕНА ИВАНОВА КЮРКЧИЕВА 409 08.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
МИЛЕНА НИКОЛАЕВА КОЛЕВА 357 07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
МИЛЕНА СЛАВЧЕВА ОРОЗОВА 355 07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
МИМИ ДИМИТРОВА ДЗИМБОВА 367 07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
МИНА ВАСИЛЕВА МЕЧКОВА 304 06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
МИРОНА НОВКОВА ТАНЧЕВА 215 05.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
МИРОСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ ГЕОРГИЕВ 145 04.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
МИРОСЛАВ МЛАДЕНОВ ТОДОРОВ 48 31.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
МИРОСЛАВА ДИМЧОВА КАЦАРСКА 239 05.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
МИТКО БОЙКОВ ЛУКАНОВ 263 06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
МИХАЕЛА МАРИОВА ТРАЙКОВА 305 06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
МИХАЕЛА НИКОЛАЕВА СТАМЕНОВА 373 08.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
МИХАИЛ ДИОНИСИЕВ ДИОНИСИЕВ 271 06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
МИХАИЛ ИВЕЛИНОВ ИВАНОВ 332 07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
МЛАДЕН ГЕОРГИЕВ МУТАФЧИЕВ 142 04.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
МОНИКА ЕМИЛОВА КЪШОВА 12 30.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
НАДЯ ВЕЛИЧКОВА МАРИНОВА 279 06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
НАДЯ ГЕНЧЕВА ГРОЗДАНОВА-СТАНЧЕВА 11 30.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
НАТАЛИЯ ДОНКОВА ИВАНОВА 395 08.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
НАТАЛИЯ КРУМОВА ТЕНЕКЕВА 379 08.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
НЕВЕНА СПАСОВА АТАНАСОВА 309 06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
НЕВЯНА АНГЕЛОВА МАТЕЕВА 205 05.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
НЕДКА АНТИМОВА ТОНЧЕВА 189 05.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
НЕЛИ БОЙКОВА МАРИНКОВА 81 31.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
НЕЛИ МИХАЙЛОВА ГАНЧЕВА 113 01.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
НЕЛИ НИКОЛАЕВА ДРАНДАРОВА 97 31.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
НИКОЛ БОРИСЛАВОВА ЕВТИМОВА 333 07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИКОНОМОВ 354 07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
НИКОЛАЙ СТАНИМИРОВ ДИМИТРОВ 208 05.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ТОМОВ 173 04.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
НИНА СВЕТОСЛАВОВА ГЪРМАНЛИЕВА 385 08.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ОГНЯН ВЛАДИМИРОВ МИЦЕВ 68 31.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ОЛГА КРАСИМИРОВА ОГНЯНОВА 47 31.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ПАВЛЕТА НИКОЛАЕВА МЛАДЕНОВА 240 05.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ПАВЛИНКА ПЕТРОВА СЛАВОВА 15 30.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ПАНАЙОТ БОГОМИЛОВ ГАЗДОВ 349 07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ПЕНКА АНГЕЛОВА ЦАНКОВА 141 04.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ПЕНКА НИКОЛОВА ЙОНОВА 38 31.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ПЕНКА ПЕНЧОВА КАЦАРОВА 206 05.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА КОЧОВСКА 255 06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ПЕТЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА 406 08.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ПЕТЯ ДИМИТРОВА СТОИМЕНОВА 187 05.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ПЕТЯ ИВАНОВА ПЕТКОВА 334 07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ПЕТЯ СТОИЛОВА ДЖАМБАСКА 53 31.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ПОЛЯ МИТКОВА ГЕОРГИЕВА 23 30.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ПЪРВОЛЕТКА СТОИЧКОВА ВИТАНОВА 116 01.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
РАДКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА 260 06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
РАДКА ПЕЙОВА АНДОНОВА 272 06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
РАДКА ЦАНЕВА ДОНЧЕВА 224 05.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
РАДМИЛА КРАСИМИРОВА ВЛАДИМИРОВА 254 06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ БОГДАНИН 138 04.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
РАДОСЛАВА АЛЕКСЕЕВА ВЪЛКОВА 130 01.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
РАДОСЛАВА РАДОСЛАВОВА МАНОЛОВА 381 08.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
РАЙНА БОРИСОВА ДОНЧЕВА-АНДРЕЕВА 177 04.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
РАЛИЦА ВАСИЛЕВА АНГЕЛОВА 233 05.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
РАЛИЦА ДОБРЕВА СТОЙЧЕВА 3 30.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
РАЛИЦА КРАСИМИРОВА КАЛОЕРОВА 360 07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
РАЛИЦА ПРОДАНОВА ХУБЧЕВА 368 07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
РАЛИЦА СТОЙКОВА СТОЙКОВА 241 05.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
РЕНЕТА ТОШЕВА ГЕОРГИЕВА 294 06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
РЕНИ ИВАНОВА АТАНАСОВА 399 08.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
РЕНИ ПАВЛОВА ЦВЕТАНОВА 102 31.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
РОЗА ЛЮБЕНОВА ГЕОРГИЕВА 228 05.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
РОЗАЛИЯ БОРИСОВА ПАСЕВА 249 06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
РОЗАЛИЯ ВАСИЛЕВА ЙОРДАНОВА – ЕВСТАТИЕВА 335 07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
РОСИЦА НИКОЛОВА ИВАНОВА 153 04.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
РОСИЦА СТОЯНОВА ПЕЙЧЕВА 336 07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
РУМЕН АЛЕКСАНДРОВ ЕНЧЕВ 170 04.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
РУМЕН ДАЧЕВ ХРИСТОВ 337 07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
РУМЕН РУСЕВ РАХНЕВ 338 07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
РУМЕН ТЕНЧЕВ ЯМАЛИЕВ 66 31.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
РУМЯНА АНГЕЛОВА ПЕТРОВА 342 07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
РУМЯНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА 306 06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
РУМЯНА ГРИГОРОВА АРСОВА 392 08.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
РУМЯНА ДИМИТРОВА КРЪСТЕВА 148 04.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
РУМЯНА ЛЮБЕНОВА АВРАМОВА 178 04.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
РУМЯНА МЛАДЕНОВА ЗАФИРКОВА 339 07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
РУМЯНА НИКОЛАЕВА КОТОВА 408 08.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
РУСЛАНА ЗЛАТКОВА ПЕТРОВА 222 05.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
САВЕЛИЯ РУМЕНОВА МИХАЛКОВА 282 06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
САШКА ДИМИТРОВА КРЪСТЕВА 314 07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
САШКА МИХАЙЛОВА ЦВЕТКОВА 312 06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВА ВЛАХОВА 160 04.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
СВЕТЛАНА РАЙЧЕВА МЪРЛЕВА 85 31.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
СВЕТЛОЗАР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ 229 05.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
СВЕТОСЛАВ ГЕРАСИМОВ СТАНКОВ 56 31.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
СВЕТОСЛАВА ХРИСТОВА МАТЕЕВА 93 31.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
СИАНА МИХНЕВА МИХНЕВА – СТОЙНОВА 212 05.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
СИЛВА ДИМИТРОВА АБАДЖИЕВА 400 08.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
СИЛВИЯ АТАНАСОВА ИЛИЕВА 340 07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
СИЛВИЯ ВАЛЕНТИНОВА РУЛИНСКА 310 06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
СИЛВИЯ КРЪСТЕВА АЛЕКСИЕВА 37 31.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
СИЛВИЯ ЛЮБЕНОВА СТОЕВА 201 05.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
СИЛВИЯ ЛЮБЧОВА СТОЯНОВА 133 01.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
СИМОНА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА 361 07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
СИМОНА ИЛИЕВА ПЕТРОВА – ПОПОВА 217 05.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
СЛАВЕЙКО ЙОРДАНОВ БОГОЕВ 243 05.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
СЛАВЕНА ГАЛИНОВА КОЙЧЕВА 280 06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
СЛАВЕНА КОСТАДИНОВА ВЕЛЧЕВА 281 06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
СЛАВЯНКА СТЕФАНОВА ДЕНЧЕВА 107 31.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
СНЕЖАНА АТАНАСОВА АПОСТОЛОВА 393 08.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
СНЕЖАНА ЖАН ЦОЛОВСКА 315 07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
СНЕЖАНА НАЙДЕНОВА КОЛЕВА -МАРИНОВА 219 05.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
СНЕЖАНКА БОРИСОВА СИМЕОНОВА 244 05.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
СНЕЖИНКА АЛЕКСАНДРОВА БОЯДЖИЕВА 221 05.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
СОНЯ ВЛАДИМИРОВА АЛЕКСАНДРОВА 410 08.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
СОНЯ ДИМИТРОВА ЕВГЕНИЕВА 55 31.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
СТАНИСЛАВ СТЕФАНОВ МЛАДЕНОВ 104 31.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
СТАНИСЛАВА СТОЙКОВА НИКОЛОВА 84 31.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
СТАНКА ГЕОРГИЕВА МАТЕИНА 34 31.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
СТЕЛА АСЕНОВА ИВАНОВА 382 08.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
СТЕЛА ИВАНОВА КИРИЛОВА 151 04.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
СТЕФАН ИЛИЕВ ИЛИЕВ 60 31.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
СТЕФАНИ ИВАНОВА КАЛОФЕРОВА 407 08.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
СТЕФКА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА 301 06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
СТЕФКА ИВАНОВА АЛЕКСАНДРОВА 98 31.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
СТЕФКА ИВАНОВА ХРИСТОВА 411 04.07.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
СТЕФКА СЛАВЧЕВА СТЕФАНОВА-ИВАНОВА 128 01.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
СТОИЛКА ДИМИТРОВА КОСТАДИНОВА 32 31.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
СТОЙНА МАНОЛОВА СТАНКОВА 200 05.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
СТОЯН ТОДОРОВ СТОЯНОВ 52 31.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
СТОЯНКА НИКОЛОВА ТОНЕВА 297 06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
СТОЯНКА СЛАВЧЕВА ГЕОРГИЕВА 89 31.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ТАНЯ БОЯНОВА СТОЯНОВА 63 31.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ТАНЯ ГЕОРГИЕВА ГОСПОДИНОВА 250 06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ТАНЯ ДИМОВА ДИМИТРОВА 194 05.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ТАНЯ КИРИЛОВА ТОШЕВА 207 05.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ТАНЯ ТОДОРОВА МИТОВА 195  05.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ТАТЯНА АСПАРУХОВА ДЖУРОВА 258 06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ТАТЯНА ВАЛЕНТИНОВА СТОЯНОВА 95 31.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ТАТЯНА ГЕОРГИЕВА СТОЕВА 225 05.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ТАТЯНА ИВАНОВА АСЕНОВА 369 07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ТАТЯНА ОГНЯНОВА ШУМАНОВА 13 30.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ТАТЯНА ПРОЛЕТСИНОВА ЛАЗАРОВА-ДОНАБЕТ 152 04.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА ГУГОВА 110 01.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ТЕХМИНЕ САМВЕЛИ ХАЧАТРЯН 61 31.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ТИХОМИР ДИМИТРОВ ЕРМЕНКОВ 109 01.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ТОДОРКА ДИМИТРОВА ГРИГОРОВА 245 05.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ТОНА ЛЮБОМИРОВА МИЛАЧКОВА 75 31.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ТРЕНДАФИЛ ИЛИЕВ ВЛАХОВ 105 31.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ХРИСТИНА АЛЕКСАНДРОВА КИРИЛОВА 149 04.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ХРИСТИНА СТЕФАНОВА ЛОЗАНОВА-ДОЙЧИНОВА 127 01.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ЦАНКА СТАМЕНОВА ВОЙКОВА 184 04.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ЦВЕТА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА 341 07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ЦВЕТАН ПЛАМЕНОВ ПЕТКОВ 162 04.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ЦВЕТАНКА БОРИСОВА ДЕЛОВА 235 05.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ЦВЕТАНКА ДИМИТРОВА МАВРОВА 265 06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ЦВЕТЕЛИНА АТАНАСОВА ТАЧЕВА 283 06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ЦВЕТЕЛИНА ВАСИЛЕВА ПЕЦЕВА 163 04.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ЦВЕТЕЛИНА ПЕТРОВА ДОБРЕВА – КОЧОВСКИ 256 06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ЦВЕТЕЛИНА СТЕФАНОВА АЛЕКСАНДРОВА 99 31.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ЦВЕТИСЛАВА ИВАНОВА СТАЙКОВА 164 04.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ЦЕЦА ИВАНОВА ВЕЛКОВА 131 01.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ЦЕЦКА ПАУНОВА ТАНЧОВА 298 06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ЮЛИАНА ИВАНОВА ШУЛЕВА 401 08.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ЮЛИЯ АСЕНОВА АСЕНОВА 83 31.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ЮЛИЯ ВЕСЕЛИНОВА ГЕРАСИМОВА 31 31.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ЮЛИЯ ПЕТРОВА МИРАЗЧИЙСКА 171 04.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ЮЛИЯ СИМОВА ДИМИТРОВА – АСЕНОВА 251 06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ЯНИТА СЕРГЕЕВА ДОЙЧИНОВА 58 31.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ЯНКА БОРИСОВА АНГЕЛОВА 293 06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1
ЯНКА ГАНЕВА ИВАНОВА 266 06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.1

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация