C C C C A+ A A- X

Указател за контакт

Ръководство

Алексей ТРИФОНОВ

Председател

1000 София, бул. “Витоша” № 2

тел. 02 9219 332; факс: 02 981 37 40, Калина Жабонова - административен секретар

cabinet@sgs.justice.bg

Райна СТЕФАНОВА

Заместник-председател на СГС, ръководител на “Търговско отделение”

1000 София, бул. “Витоша” № 2

Руси АЛЕКСИЕВ

Заместник-председател на СГС, ръководител на “Наказателно отделение”

1000 София, бул. “Витоша” № 2

Стела КАЦАРОВА

Заместник-председател на СГС, ръководител на “Гражданско отделение – въззивни състави”

1000 София, бул. “Витоша” № 2

Стефан КЮРКЧИЕВ

Заместник-председател на СГС, ръководител на “Гражданско отделение – първоинстанционни състави”

1000 София, бул. “Витоша” № 2

Съдебен администратор

Даниела ИЛИЕВА

1000 София, бул. “Витоша” № 2

02 9219 470

court.admin@sgs.justice.bg

Сектор "Административна дейност и пресслужба"

Административен секретар

Калина Жабонова

1000 София, бул. “Витоша” № 2

тел. 02 9219 332; факс: 02 981 37 40

cabinet@sgs.justice.bg

Връзки с обществеността

Милена Орозова

1000 София, бул. “Витоша” № 2

02/9219 554

sgs.press1@gmail.com, press@sgs.justice.bg

Специалисти "АДП"

Снежинка Бояджиева, Александрина Пашова, Десислава Младенова, Радослава Манолова

1000 София, бул. “Витоша” № 2

02/9219 535, 02/9219 558

cabinet@sgs.justice.bg

Специалисти "АДП - съдебни заседатели, вещи лица и стажант-юристи"

Ренета Георгиева, Вера Маринова-Христов, Златка Фъртункова

1000 София, бул. “Витоша” № 2, етаж 1, каб. 85

тел. 02/9219 417, за ул. Черковна 90 - тел: 02/8140539 факс: 02/8430351

zasedateli@sgs.justice.bg, z.fartunkova@scc.bg

Информационен център

Телефонни справки за движение по дела

02 9808262, 02 9806761, 02 9219589

Служба "Регистратура" - ОБЩА

Регистратура бул. "Витоша" № 2

Петя Стоянова-Велинска–и.ф. началник служба

1000 София, бул. “Витоша” № 2, каб. 71- сутерен

тел. 02 9219 410, факс: 02 980 86 81

registratura@sgs.justice.bg

ул. "Черковна" № 90

1505 София, ул. "Черковна" № 90, партер

тел: 02/8140573 факс: 02/8430353

registratura@sgs.justice.bg

Регистратура - класифицирана информация

Класифицирана информация

Мария Георгиева - завеждащ служба

1000 София, бул. “Витоша” № 2, Кабинет 81 - сутерен

02 9219 471

Съдебно деловодство - Наказателно отделение

Служба "Съдебно деловодство - наказателно отделение"

Савелия Михалкова - началник служба

1000 София, бул. “Витоша” № 2

Телефони за контакт: факс.: 02 986 56 05, тел.: 02 9219 285, тел.: 02 9219 288 - Състави: 4, 11, 15, 18, 24, 30, Възз. I, II, V, XVI. тел.: 02 9219 576 - Състави: 8, 14, 16, 29, 31, 32, Възз. III, VI, XI. тел.: 02 9219 345 - Състави: 2, 13, 20, 34, Възз. X, IX. тел.: 02 9219 545 - Състави: 3, 5, 12, 22, 32, Възз. VII, XV. тел.: 02 9219 632 - Състави: 1, 7, 9, 17, 19, 21, 25, 28, Възз. IV, XII, XIII, XVII. тел.: 02 9219 635 - Състави: 10, 23, 27, 35, Възз. VIII, XIV

nakazatelno@sgs.justice.bg

Служба "Съдебно деловодство - досъдебно производство"

Христина Кирилова - завеждащ служба

1000 София, бул. “Витоша” № 2, телефон 02/9219 796, факс: 02/980 00 08

ул. "Черковна" № 90 тел. 02 /8140577

dosadebno@sgs.justice.bg

ул. "Черковна" № 90

1505 София, ул. "Черковна" № 90

факс: 02 8430353, състави 16 и 38 - тел. 02 8140 569; състав 6 - тел. 02 8140 586; състави 36 и 39 - тел. 02 8140 584; състави 33 и 41 - тел. 02 8140 580; състави 26 и 40 - тел. 02 8140 581; състав 37 - тел. 02 8140 579.

Съдебни деловодства - Граждански отделения

Служба "Съдебно деловодство - гражданско отделение първоинстанционни състави"

Ралица Хубчева - началник служба

1000 София, бул. “Витоша” № 2

Тел.: 02 9219 459 - справки дела от 1 до 12 с-в; Тел.: 02 9804 290 - справки дела от 13 до 17 с-в; Тел.: 02 9219 551 - справки дела от 18 до 22 с-в; Тел.: 02 9219 527 - справки дела от 23 до 26 с-в; Тел.: 02 9219 859 - справки дела от 27 до 30 с-в; факс: 02 9219 826; Мобилни телефони: 0876 153 885; 0876 360 889; 0879 854 629

Служба "Съдебно деловодство - гражданско отделение брачни състави"

Йовка Панайотова - завеждащ служба

1000 София, бул. “Витоша” № 2

тел. 02 9219 514 - първоинстанционни състави, тел. 02 9219 879 - въззивни състави, факс: 02 980 78 91

Служба "Съдебно деловодство - гражданско отделение въззивни състави"

Илияна Димитрова - завеждащ служба

1000 София, бул. “Витоша” № 2 Телефон 02 9219 582

Телефони за контакт: 02 9219 478 - 2А, 2Б, 2В, 2Г, 2Д | тел. 02 9219 838 - 2Е, 3Б, 3В, 4А, 4Б, 4В, 4Г, 4Д, 4Е

Служба "Съдебно деловодство - гражданско отделение частни жалби и обезпечения"

Ивелина Йорданова - завеждащ служба

1000 София, бул. “Витоша” № 2

Телефони за контакт: 02 9219 405; 02 9219 218

Съдебно деловодство - Търговско отделение

Служба "Съдебно деловодство - търговско отделение

Силвия Илиева - началник служба

1000 София, бул. “Витоша” № 2, Кабинет 79 - сутерен

Телефон/факс: 02 9219 325; Допълнителни линии: тел. 02 9219 382 - състави от VI-1 до VI-10 | тел. 02 9219 258 - състави от VI-11 до VI-14 и VI-19 | 02 9219 397 - състави от VI-15 до VI-24 ; Мобилен телефон: 0876 316 904

Служба "Съдебно деловодство - търговско отделение охранителни производства"

Ангелина Георгиева - завеждащ служба

1000 София, бул. “Витоша” № 2, Кабинет 75 - сутерен

Телефони за контакт: 02 9219 536; 02 9219 591

Удостоверения за несъстоятелност

1000 София, бул. “Витоша” № 2

тел: 02/9219 536, Кабинет 75 - сутерен

Служба "Съдебно деловодство - адвокатска стая"

Служба "Съдебно деловодство - адвокатска стая"

Евелина Аврамова - завеждащ служба

1000 София, бул. “Витоша” № 2

02 9219 552

Служба "Съдебни секретари"

Служба "Съдебни секретари"

Снежана Цоловска - началник служба

1000 София, бул. “Витоша” № 2

02 9219 833

Служба "Връчване на призовки и съдебни книжа"

Служба "Връчване на призовки и съдебни книжа"

Гергана Кацарова - началник служба

1000 София, бул. “Витоша” № 2

Телефони за контакт: 02 9219 448, 02 9219 590; факс: 02 98 72 430

prizovki@sgs.justice.bg

Служба "Архив"

Служба "Архив"

Стела Иванова - завеждащ служба

1000 София, бул. “Витоша” № 2

02 9219 479

Други

Отдел "Финансова дейност и снабдяване"

Красимира Горянова - Началник отдел, той и главен счетоводител

1000 София, бул. “Витоша” № 2

02 9219 627 ; 02 9219 427

schetovodstvo@sgs.justice.bg

Длъжностно лице по ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Юлия Асенова

1000 София, бул. “Витоша” № 2

02/9219825

y.a.asenova@scc.bg

Сектор "Човешки ресурси"

1000 София, бул. “Витоша” № 2

02 9219 463

Отдел "Информационно обслужване и технологии"

Васил Николчов - и.д. началник отдел

1000 София, бул. “Витоша” № 2

sysadmin@sgs.justice.bg

Център за спогодби и медиация - координатори по програма спогодби

Весела Вълчева и Елеонора Андреева

1000 София, бул. “Витоша” № 2

02/9219 348

spogodbi_sgs@scc.bg

Каса

1000 София, бул. “Витоша” № 2

02 9219 398

schetovodstvo@sgs.justice.bg

Телефонна централа

1000 София, бул. “Витоша” № 2

02 9219 88

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация