C C C C A+ A A- X

Бланки и образци

Декларация за материалното и гражданско състояние, във връзка с искане по чл. 83, ал. 2 ГПК.


Молба за издаване на удостоверения за несъстоятелност

Подаването на молби за издаване на удостоверения за наличие/липса на образувано производство по несъстоятелност, считано от 01.07.2022 година се извършва само в Служба „Регистратура“ на партера на Софийски градски съд от 08:30 часа до 17:00 часа на място или по електронен път чрез молба, подписана с валиден КЕП на имейл  registratura@sgs.justice.bg

В случаите когато молбата се подава от пълномощник се прилага заверено копие или оригинал на пълномощно.

Удостоверенията се издават в срок от един работен ден и се получават от 09:00 часа до 14:00 часа в Служба „Съдебно деловодство – Търговско отделение - Охранителни производства“, сутерен, стая № 75 лично или чрез пълномощник.


Образци на заявления за създаване, промяна на личен потребителски профил и достъп до електронни съдебни дела в ЕПЕП.


Приложения за запазване, удължаване на срока и промяна на наименованието на Политическа партия.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация