C C C C A+ A A- X

Вътрешни правила

Заповед № РД-01-1504 от 12.03.2024 г. - относно изменение на утвърдените със Заповед № РД-01-2373 от 23.06.2020 г. ведно с вътрешни правила за защита на личните данни.


Заповед № РД-01-1484 от 12.03.2024 г. - относно утвърдени Вътрешни правила за прилагането на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН).


Заповед № РД-08-3854 от 12.07.2021 г. - относно изменение на утвърдените със Заповед № 966 от 24.03.2016 г. на председателя на СГС Вътрешни правила за случайно разпределение на делата и за заместване на съдии в НО на СГС, ведно с изменените вече вътрешни правила за случайно разпределение на делата и за заместване на съдии в НО на СГС.


Заповед № РД-01-4744 от 12.11.2020 г. и Правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Софийски градски съд


Заповед № РД-01-2373 от 23.06.2020 г. ведно с вътрешни правила за защита на личните данни


Заповед № РД-08-1559 от 02.03.2020 г. ведно с Указание за съставяне на платежни документи за внасяне на суми по сметка на Софийски градски съд.


Заповед № РД-01-81 от 10.01.2022 г. - изменяне на утвърдените със Заповед № РД-01-4425 от 25.09.2017 г. и изменени със Заповед № РД-01-215 от 20.01.2021 г. на председателя на СГС Правила за административно обслужване на граждани и юридически лица.

Заповед № РД-01-215 от 20.01.2020 г. и Правила за административно обслужване на граждани и юридически лица в Софийски градски съд.


Заповед № РД-01-6449 от 05.11.2019 г. и Правила за достъп до електронните съдебни дела на Софийски градски съд в Единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП).


Заповед № РД-08-365 от 29.01.2021 г. и Правила за подбор и наемане на съдебни служители в СГС.


Заповед № РД-08-6208 от 21.10.2019 г. – изменение на вътрешните правила за случайно разпределение на делата и за заместване на съдии в Наказателно отделение, утвърдени със заповед № 966 от 24.03.2016 г.


Заповед № РД-08-3576 от 16.07.2018 г. – допълване на вътрешни правила за случайно разпределение на делата и за заместване на съдии в Наказателно отделение, утвърдени със заповед № 966/24.03.2016 г.


Заповед № РД-08-3109 от 21.06.18 г. – С допълнение на Вътрешни правила за случайно разпределение на делата и за заместване на съдии в НО на СГС


Заповед № РД-08-5138 от 06.11.2017 г. – Преустановява се публикуването в интернет сайтовете на съдилищата и в ЦУБИПСА на съдебни актове по наказателни дела — присъди, с които е наложено ефективно изтърпяване на наказание „лишаване от свобода“.


Заповед № РД-01-1344 от 2017 г. и Правила за образуване, разпределение, заместване и произнасяне по вече образувани граждански и търговски дела в СГС.


Заповед № РД-01-558 от 20.02.2017 г. и Правила за организация на работа на съдебните помощници в СГС, считано от 20.02.2017 г.


Заповед № РД-01-498 от 16.02.2017 г. и Правила за подбор и наемане на съдебни служители в Софийски градски съд, считано от 16.02.2017 г.


Заповед № РД-08-412 от 10.02.2017 г. Допълване на Вътрешни правила за случайно разпределение на делата и за заместване на съдии в НО на СГС утвърдени със заповед № 966 от 24.03.2016 г. на председателя на СГС


Заповед № РД-01-137 от 16.01.2017 г. и Правила за разпределение на дела в Софийски градски съд при масови отводи.


Заповед № 966 от 2016 г. и Вътрешни правила за случайно разпределение на делата и за заместване на съдии в Наказателно отделение на Софийски градски съд.


Заповед № 1398 от 2016 г. относно създаване, чрез случаен подбор, на база данни на всички частни съдебни изпълнители.


Заповед № 3944 от 2016 г. и Правила за обявяване на постановените от СГС съдебни актове, въвеждането им в САС “Съдебно деловодство” и последващото им публикуване на интернет страницата на СГС.


Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация