C C C C A+ A A- X

История

Софийски градски съд – най-големият окръжен съд в страната.

Като самостоятелна част в съдебната система на България Софийски градски съд е обособен през 1959 година в резултат на ново административно деление на територията на страната на 30 окръга, извършено с постановление на Министерския съвет № 7 от 22 януари 1959 г. и указ на Президиума на Народното събрание, обнародван в брой 7 от 23 януари 1959 г. на вестник “Известия на Президиума на Народното събрание”.

С указ № 207 от 17 март 1959 година на Президиума на Народното събрание в предшественика на днешния “Държавен вестник” е публикуван Закон за изменение на Закона на устройството на съдилищата, приет на третата редовна сесия на Третото Народно събрание, проведена на 13 март 1959 година. В него се казва:

  • Чл. 8 се изменя така: “8. На територията на Народна република България има народни съдилища, съдилищата и районите, на които се определят със заповед на Министъра на правосъдието.”
  • Чл. 9 се изменя така: “9. Във всеки окръг има по един окръжен съд, а в градовете, подчинени направо на централните органи на държавната власт и управление – градски съд с права на окръжен съд. ”Окръжните (градските) съдилища имат председател, подпредседател и членове.”

Преди Софийски градски съд да бъде обособен като самостоятелен правораздавателен орган, Софийски окръжен съд е бил разделен на териториален принцип на Пернишки окръжен съд, Кюстендилски окръжен съд, Софийски окръжен съд и Софийски градски съд.

До 1974 г. в Софийски градски съд съществуват три основни колегии – наказателна, гражданска и брачна. След промяна в ГПК, относно подсъдността на брачните дела, в Софийски градски съд вече не се разглеждат дела за прекратяване на брак като първа инстанция, а касационни брачни дела.

Впоследствие между 1989 г. и 1991 г. са образувани съставите на Фирмено, Търговско и Административно отделение.

След реформа в съществуващата търговска регистрация от Фирмено отделение на Софийски градски съд към 01.01.2012 г., Търговският регистър преминава в Агенцията по вписванията. Административно отделение на Софийски градски съд е закрито през 2015 г., с решение на Общо събрание на съдиите.

В момента, съгласно организационната структура в Софийски градски съд съществуват следните отделения: Наказателно отделение, Гражданско отделение – първоинстанционни и брачни състави, Гражданско отделение – въззивни състави и Търговско отделение. В тях правораздават общо 170 съдии и младши съдии, както и 421 служители.


Бивши председатели на Софийски градски съд
(по хронологичен ред)

 

Стефан Величков
(1959 – 1963)
 
Илия Байчев
(1963 – 1973)
 
Михаил Менев
(01.03.1973 – 01.03.1990)
 
Димитър Попов
(01.03.1990 – 01.07.1992)
 
Васил Дончев
(01.07.1992 – 18.08.1994)
 
Евгени Стайков
(29.09.1994 – 18.03.1998)
 

Емил Марков
(18.03.1998 – 01.07.2004)

 

Светлин Михайлов
(01.07.2004 – 02.07.2009)

 

Георги Колев
(02.07.2009 – 22.11.2010)

 

Величка Цанова
(22.11.2010 – 01.06.2011)
и.ф. председател

Владимира Янева
(01.06.2011 – 26.02.2015)

Владимир Йорданов
(26.02.2015 – 07.07.2015)
и.ф. председател

Калоян Топалов
(07.07.2015 – 29.09.2017)

 

 

Десислава Попколева
(10.10.2017-12.02.2019)
и.ф. председател

 

 

 


Постановление № 44 на МС от 27.02.1959 година

Проекто-постановление на Министерство на правосъдието от 02.02.1959 година

Доклад на министъра на правосъдието Ради Найденов относно изменения на Закона за устройство на съдилищата

Приложение към доклада на министър Найденов за ЗИЗУС.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация