C C C C A+ A A- X

Декларации по чл.35, ал.1, т.2 и т.4 ЗПКОНПИ

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 ЗПКОНПИ

 

Име, презиме, фамилия Входящ номер Дата на завеждане Декларация
АЛБЕНА ВЛАДИМИРОВА АРСОВА 185 04.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
АЛБЕНА ЛЮБОМИРОВА ЛАМБЕВА 406 08.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
АЛБЕНА ПАНАЙОТОВА ЖЕЙКОВА – ЙОРДАНОВА 306 06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
АЛЕКСАНДРИНА ЖИВКОВА ПАШОВА 155 04.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ СТОЯНОВ 130 01.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
АЛИНА КАЛОЯНОВА ТОДОРОВА 172 04.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
АНГЕЛИНА АЛЕКСАНДРОВА ГЕОРГИЕВА 143 01.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
АНГЕЛИНА АСЕНОВА АНГЕЛОВА 151 01.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
АНГЕЛИНА НИКОЛОВА ЕВТИМОВА 190 04.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
АНЕЛИЯ ЙОРДАНОВА ГРУЕВА 114 31.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
АНЕЛИЯ ПЕТРОВА КОЧЕНДЖИЕВА 327 07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
АНЖЕЛИКА СТОЯНОВА ДОБРЕВА 359 07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
АННА ВАСИЛЕВА РАДЕВА 195 04.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
АННА ВЕНЦИСЛАВОВА ГЕОРГИЕВА 6 22.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
АНТОАНЕТА ЗАХАРИЕВА ИВАНОВА 39 28.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
АНТОАНЕТА ИВАНОВА РАНГЕЛОВА 26 25.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
АНТОАНЕТА ЛУКАНОВА КОЛЕВА 135 01.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
АНТОАНЕТА МЕТОДИЕВА ПЕТРОВА – ГЕОРГИЕВА 305 06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
АНТОАНЕТА НИКОЛОВА СТЕФАНОВА 191 04.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
АНТОАНЕТА ЦВЕТАНОВА ПЕТРОВА 78 29.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
АНТОНИЯ АЛЕКСИЕВА МЛАДЕНОВА 323 07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
АНТОНИЯ ГЕОРГИЕВА КАМЕНАРОВА 380 07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
АНУШКА ЛЮБЕНОВА ГРИГОРОВА 70 29.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
АСЕН АНТИМОВ МАТЕИН 42 28.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
БИЛЯНА ЗЛАТАРЕВА 66 29.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
БИЛЯНА ЛЮБОМИРОВА ИВАНОВА 228 05.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
БЛАГОВЕСТ ГЕОРГИЕВ ДИМОВ 176 04.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
БОГДАНКА НИКОЛОВА ГЕШЕВА 148 01.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
БОЖИДАР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ 97 30.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
БОЙКА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА 137 01.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
БОНКА ВЛАДИМИРОВА МИЦЕВА 134 01.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
БОРИС ГРОЗДАНОВ ВЕЛКОВ 62 29.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
БОРИСЛАВ РУМЕНОВ ПЕТРОВ 58 29.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
БОРИСЛАВА МИЛЕВА ВЕЛИНОВА 328 07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
БОРИСЛАВА ТОНЕВА НИКОЛОВА 121 31.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
БОРЯНА ЛЮБОМИРОВА АПОСТОЛОВА 321 06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
БОЯН ГЕОРГИЕВ БОЯДЖИЕВ 382 08.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ВАЛЕНТИНА БОРИСОВА НИКОВА 171 04.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ВАЛЕНТИНА ВЕНЧОВА ИЛИЕВА 355 07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВА ПАВЛОВА 329 07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ВАЛЕНТИНА МИЛЧЕВА ЙОРДАНОВА 239 05.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ВАЛЕНТИНА НЕДEЛКОВА ПУНЧЕВА 120 31.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ВАЛЕНТИНА СПАСОВА ИЛИЕВА 257 06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ВАЛЕРИ ГЕОРГИЕВ МАРИНКОВ 79 29.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ВАЛЯ СИМЕОНОВА ПЕТРОВА 67 29.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ВАНЯ БОЖИДАРОВА ЛЮБЕНОВА 113 31.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ВАНЯ ХРИСТОВА ГАДЖЕВА 7 22.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ВАСИЛ ИВАНОВ ЧОРЛЕВ 61 29.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ВАСИЛ САШОВ НИКОЛЧОВ 101 31.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ВАСИЛКА ДОЙЧИНОВА ДОЙЧИНОВА 10 22.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ВАСИЛКА КИРИЛОВА КАРАМАНОВА 298 06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ВЕЛИНА ИВАНОВА КЕРЕМИДАРОВА 124 31.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ВЕЛИСЛАВА ПЛАМЕНОВА ВАЧКОВА 204 05.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА ДРАГАНОВА 72 29.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ВЕЛИЧКА ТОДОРОВА КОВАНОВА 127 31.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ВЕНЕТА АСЕНЧОВА ТАШЕВА 330 07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ВЕНЕТКА НИКОЛОВА ПАНЧЕВА 74 29.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ВЕНКА ЕМИЛОВА АНТОВА 150 01.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ВЕНЦИСЛАВА СВЕТОСЛАВОВА ПЕТКОВА 407 08.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ВЕРА ЗЛАТЕВА МАРИНОВА – ХРИСТОВ 353 07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ВЕРГИНИЯ НИКОЛАЕВА КОБУРОВА 372 07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ВЕРКА ЦВЕТКОВА МИХАЙЛОВА 136 01.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ВЕРОНИКА ИВАНОВА ИВАНОВА 129 31.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ВЕРОНИКА РУМЕНОВА АНДРЕЕВА 212 05.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ВЕСЕЛА АЛЕКОВА ВЕНЕВА 55 28.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ВЕСЕЛА ЗДРАВКОВА КОЛЕВА 122 31.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ВЕСЕЛА ЛЮБЕНОВА ВЪЛЧЕВА 213 05.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ВЕСЕЛА ХРИСТОВА СТАНЧЕВА 367 07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ВЕСЕЛИНА НЕДКОВА ГЕОРГИЕВА 91 30.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ВЕСЕЛКА ДОБРИНОВА ИЛИЕВА 299 06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ВИКТОР БОРИСЛАВОВ ТЕРЗИЙСКИ 57 29.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ВИКТОРИЯ ДОБРОМИРОВА  ДОБРЕВА – ИРИНИНА 331 07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ВИКТОРИЯ ИВАНОВА ТОДОРОВА 283 06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ВИОЛЕТА КИРИЛОВА СРЕБЪРНОВА 16 23.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ВИОЛЕТА КОСТАДИНОВА МИТРОВА 202 05.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ВИОЛЕТА НИКОЛАЕВА БЕГОВА 332 07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ВИОЛЕТА ХРИСТОВА МИЛТЕНОВА 108 31.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ГАБРИЕЛА ВАЛЕРИЕВА СИМОВА 231 05.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ГАБРИЕЛА МИХАЙЛОВА ПУНГОВА 383 08.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ГАБРИЕЛА СТАМЕНОВА ХАДЖИЙСКА 214 05.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ГАЛИНА ВЕЛКОВА ИВАНОВА 368 07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ГАЛИНА ВИКТОРОВА МЕТЕВА 68 29.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ГАЛИНА ИЛИЕВА СТОЯНОВА 133 01.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА СТЕФАНОВА 104 31.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ГЕОРГИ КОНСТАНТИНОВ КАЦАРОВ 384 08.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ГЕРГАНА ИВАНОВА КАЦАРОВА 153 01.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ГЕРГАНА МЛАДЕНЧОВА ГЕРАСКОВА 184 04.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ГЕРГАНА ПЕТРОВА ЦВЕТКОВА 20 23.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ГЕРГАНА СТОЯНОВА ЛУМБАРСКА 277 06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ГЕРГИНА ВАНКОВА ВАНКОВА 360 07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ НИКОЛОВ 141 01.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА 296 06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА ГЕНЧЕВА 258 06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА 333 07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ДАНИЕЛА ИВАНОВА ТАНЕВА 373 07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ДАНИЕЛА ИЛИЕВА ПИРАЛКОВА 248 05.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ДАНИЕЛА РУМЕНОВА ЙОРДАНОВА 223 05.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ДАНИЕЛА СИМЕОНОВА ИЛИЕВА 29 28.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ДАНИЕЛА ТЕОДОРОВА ЯНЕВА 38 28.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ДЕНИСЛАВ ЗДРАВКОВ НАЙЧОВ 227 05.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ДЕНИЦА АНДОНОВА ВРАЖАЛОВА – ТОДОРОВА 35 28.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ДЕНИЦА ЛЮБОМИРОВА ИВАНОВА 25 25.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ДЕНИЦА ПЛАМЕНОВА НИКОЛОВА – ДИМИТРОВА 109 31.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ДЕНКА ТАШКОВА КОСТАДИНОВА 44 28.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ДЕСИСЛАВ МЛАДЕНОВ НИКОЛОВ 95 30.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ДЕСИСЛАВА АЛЕКСАНДРОВА ГАЛЕВА 23 25.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ДЕСИСЛАВА БОЯНОВА МЛАДЕНОВА 50 28.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ДЕСИСЛАВА МАЛИНОВА ИЛИЕВА 381 08.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ДЕСИСЛАВА НИКОЛАЕВА БОРИСОВА 3 21.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ДЕСИСЛАВА САШОВА НИКОЛЧОВА 274 06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ДИАНА ВЕНЦИСЛАВОВА ДЖИБРОВА 271 06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ДИАНА СТОЙЧЕВА БОРИСОВА 15 22.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ДИАНА ЧАВДАРОВА ГЕОРГИЕВА 297 06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ДИЛЯНА НИКОЛАЕВА ЦВЕТКОВА 45 28.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ДИМИТРИНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА 278 06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ДИМИТРИНКА АНГЕЛОВА ИВАНОВА 392 08.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ДИМИТЪР ВЛАДИМИРОВ МИЦЕВ 160 04.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ДИМИТЪР ЦВЕТАНОВ ПАУНОВ 64 29.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ДОБРИНКА АНДРЕЕВА НИКОЛОВА 146 01.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ДОНИКА КАМЕНОВА ЛАЗАРОВА 268 06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ДОНКА МИЛЧОВА ШУЛЕВА 361 07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ДОНЧО ТОНЧЕВ ДОНЕВ 139 01.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ДОРКА ГРУДЕВА ИЛИЕВА 24 25.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ДРАГОСТИНА ЦВЕТАНОВА ТОДОРОВА 287 06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ЕВА ТОДОРОВА КОЗЕВА 75 29.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ЕВДОКИЯ-МАРИЯ СТАНЧЕВА ПАНАЙОТОВА 206 05.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ЕВЕЛИНА ИВАНОВА АВРАМОВА 182 04.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ЕВЕЛИНА ОГНЯНОВА МАРИНОВА 284 06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ЕВЕЛИНА ПАВЛОВА ГЕРГИНОВА 334 07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ЕКАТЕРИНА КАЛОЯНОВА ТОДОРОВА 173 04.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ЕЛВИРА ХРИСТОВА ТОДОРОВА 192 04.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ЕЛЕНА АНГЕЛОВА ИЗВОРСКА 356 07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА – СУКАЛИНСКА 399 08.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ЧАУШЕВА 169 04.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ЕЛЕНА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА 229 05.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ЕЛЕОНОРА АНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА 401 08.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ЕЛЕОНОРА АСЕНОВА ИВАНОВА 118 31.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ЕЛЕОНОРА ГЪЛЪБОВА АНДРЕЕВА 215 05.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ЕЛЕОНОРА ДИМИТРОВА ДЕВЕДЖИЕВА 197 04.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ЕЛЗА БОРИСОВА ТАФРАДЖИЙСКА 357 07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ЕЛИ ЙОРДАНОВА ГИГОВА 56 28.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ЕЛИСАВЕТА НИКОЛОВА НИКОЛОВА 237 05.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ЕЛИЧКА ДИАМАНТОВА САЛТИРОВА 71 29.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ЕЛКА АНТОВА ГРИГОРОВА 240 05.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ЕЛКА СПАСОВА КОЛЕВА 142 01.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ЕМИЛИЯ БОЯНОВА БАЛЧЕВА 379 07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ЕМИЛИЯ КОЛЕВА ДИНЕВА 163 04.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ЕМИЛИЯ ЛОЗАНОВА ХАЛЕМБАКОВА 243 05.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ЕМИЛИЯ МАРИНОВА ВУКАДИНОВА 157 04.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ЕМИЛИЯ ЦВЕТАНОВА КАЛЕНДАРСКА 300 06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ЕННА ПЕТРОВА ЙОРДАНОВА 374 07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ЕНЧО ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ 253 05.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ЖАНЕТА ИВАНОВА НИКОЛОВА 335 07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ЖЕНИ ГОРАНОВА СТОЯНОВА 336 07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ЖИВОМИР ДОНКОВ ГЕОРГИЕВ 385 08.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ЗЛАТКА БОРИСОВА ШАРКОВА 235 05.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ЗОРНИЦА БОЖИЛОВА КАРАНОВА 96 30.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ЗОЯ ВАСИЛЕВА НИКОЛЧОВА 259 06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ЗОЯ ПЕТРОВА ПАНДУРСКА 144 01.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ИВА АТАНАСОВА ИВАНОВА 393 08.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ИВАЙЛО КРАСИМИРОВ ДИМИТРОВ 402 08.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ИВАЙЛО КРАСИМИРОВ КЪНЕВ 188 04.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ИВАН АСЕНОВ ГЕОРГИЕВ 82 30.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ИВАН АТАНАСОВ ПАЗВАНСКИ 309 06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ИВАН ВАЛЕРИЕВ АРСОВ 394 08.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ИВАН СТЕФАНОВ ГРУЕВ 285 06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ИВАНКА КРУМОВА РАНГЕЛОВА 54 28.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ИВЕЛИНА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА 269 06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ИВЕЛИНА НИКОЛАЕВА ПАШОВА 145 01.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ИВЕТА ВАЛЕРИЕВА ЯНАКИЕВА 198 04.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ИВОНА ИВАНОВА БОГДАНИНА 337 07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ИЛИАНА ИВАНОВА ИЛИЙКОВА-ФИДОСОВА 59 29.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ИЛИАНА ПЕТКОВА КИЧУК 125 31.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ИЛИЯНА ИВАНОВА КОЦЕВА 388 08.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ИЛИЯНА ЛАЗАРОВА ДИМИТРОВА 295 06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ИЛИЯНА ЛЮБЕНОВА ИВАНОВА 165 04.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ИНА ВЪТЕВА СОКОЛОВА 247 05.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ИНА НАСКОВА БОНЧЕВА 338 07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ИРЕН ГРИГОРОВА ИВАНОВА 162 04.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ИРЕНА МИХАЙЛОВА АПОСТОЛОВА 371 07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ИРЕНА ПАВЛОВА ВЛАДИМИРОВА 302 06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ИРИНА АСЕНОВА ИВАНОВА 119 31.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ИРИНА ВАСИЛЕВА КОЛЕВА 395 08.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ИРИНА ЙОРДАНОВА РАДЕВА 88 30.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ИСКРА МАРИНОВА БОНЕВА 386 08.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ЙОАНА ИВАНОВА ПЕТКОВА 131 01.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ЙОАНА ПЕТРОВА ПЕТРОВА 339 07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ЙОВКА СТАНЧЕВА ПАНАЙОТОВА 244 05.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА ЛАЧЕВА 412 05.07.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ЙОРДАНКА ХРИСТОВА ТРАЯНОВА 126 31.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
КАЛИНА ИГНАТОВА ВАСИЛЕВА 158 04.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
КАЛИНА СТОЯНОВА ЖАБОНОВА 170 04.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
КАЛОЯН ТОДОРОВ ТОДОРОВ 51 28.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
КАМЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА 312 06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
КАМЕЛИЯ ЗДРАВКОВА ЦЕНОВА 207 05.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
КАМЕЛИЯ СТОЯНОВА ДИМИТРОВА 87 30.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
КАПКА НИКОЛАЕВА ЛОЗЕВА 183 04.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
КАТИНА ЛЮБЕНОВА ИЛИЕВА 310 06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
КАТЯ ИВАНОВА ТОПЧИЙСКА 203 05.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
КАТЯ СТЕФАНОВА БАКЪРДЖИЕВА 128 31.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
КИРИЛКА АНГЕЛОВА ИЛИЕВА 365 07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
КРАСИМИРА БОГДАНОВА ГЕОРГИЕВА 233 05.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА 199 04.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
КРАСИМИРА ЙОРДАНОВА ДИНЕВА 36 28.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
КРАСИМИРА ЦВЕТКОВА ГОРЯНОВА 317 06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
КРИСТИНА ЙОРДАНОВА СЕРАФИМОВА 154 04.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
КРИСТИНА ОРЛИНОВА ПЪРВАНОВА 279 06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
КРИСТИЯН АНТОНИЕВ МИХАЙЛОВ 272 06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ЛЕНА ЛЕНИНОВА ИВАНОВА 375 07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ЛИДА КИРИЛОВА СТОЕВА 294 06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ЛИЛИЯ ВЕЛИНОВА МАВЛОВА 9 22.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ЛИЛИЯ МЛАДЕНЧОВА ГЕРАСКОВА 245 05.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ЛИЛИЯ НИКОЛАЕВА ИВАНОВА 37 28.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ЛИЛИЯ НИКОЛОВА ЧУКОВА 208 05.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ЛИНКА БОЖИДАРОВА ЧОЛЕОВА 408 08.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ЛЮБКА НИКОЛАЕВА НЕНОВА – ДЕЛИЕВА 301 06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ЛЮБОВ СЛАВЯНОВА БАРУТЧИЙСКА 313 06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ЛЮДМИЛА СТОЯНОВА МАДЖОВА 111 31.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
МАЙЯ ВАСИЛЕВА ТОДОРОВА 288 06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА СТОЕВА 340 07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
МАРГАРИТА ДИМИТРОВА БОРИСОВА 209 05.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
МАРГАРИТА ИВАНОВА ДИМИТРОВА 362 07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
МАРГАРИТА ИВАНОВА ДУКОВА 263 06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
МАРГАРИТА МИХОВА ПАНДУКОВА 318 06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
МАРИАНА АЛЕКСАНДРОВА КОСАЧЕВА 52 28.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
МАРИАНА ДИМИТРОВА РУЖИНА 391 08.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
МАРИАНА ДОБРЕВА ДОБРИКОВА 354 07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
МАРИАНА ИВАНОВА ВЕНЧЕВА 32 28.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
МАРИАНА МИЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА 48 28.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
МАРИЕЛА ПЕТРОВА МИЛАНОВА 400 08.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
МАРИЕТА МАРИНОВА СТОЯНОВА 65 29.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
МАРИНА ИВАНОВА ЛАЧЕВА-НИКОЛОВА 409 08.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
МАРИНА ЦВЕТАНОВА ТОДОРОВА 5 21.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
МАРИНЕЛА РАДОСЛАВОВА ФЕРЕЩАНОВА – ПЕТРОВА 116 31.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
МАРИЯ ВАСИЛЕВА СИВЕНОВА 181 04.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
МАРИЯ ДАНАИЛОВА АБАДЖИЕВА – ГОСПОДИНОВА 224 05.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
МАРИЯ ИЛИЕВА ГЕОРГИЕВА 341 07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
МАРИЯ ИЛЧЕВА ИЛИЕВА 286 06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
МАРИЯ СТАВРЕВА СТОИМЕНОВА 200 04.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
МАРИЯ СТОЙЧЕВА МИРЧЕВА 280 06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
МАРИЯ ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА 264 06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
МАРИЯ ХРИСТОВА ФОТЕВА 218 05.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
МАРИЯНА ИЛИЕВА ШОПОВА 396 08.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
МАРИЯНА ТОДОРОВА ЙОЦОВА 326 07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
МАЯ ДИНКОВА ЩИЛИЯНОВА 110 31.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
МАЯ ТИХОМИРОВА ЦВЕТКОВА 225 05.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
МАЯ ТОНЕВА ПЕТРОВА 76 29.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
МАЯ ЦВЕТАНОВА ТОДОРОВА 17 23.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
МЕРИ ДИМИТРОВА ПАСКАЛЕВА 174 04.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
МИЛЕНА БИСЕРОВА МАРКОВА 94 30.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
МИЛЕНА ИВАНОВА КЮРКЧИЕВА 11 22.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
МИЛЕНА НИКОЛАЕВА КОЛЕВА 366 07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
МИЛЕНА СЛАВЧЕВА ОРОЗОВА 364 07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
МИМИ ДИМИТРОВА ДЗИМБОВА 376 07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
МИНА ВАСИЛЕВА МЕЧКОВА 314 06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
МИРОНА НОВКОВА ТАНЧЕВА 230 05.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
МИРОСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ ГЕОРГИЕВ 161 04.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
МИРОСЛАВ МЛАДЕНОВ ТОДОРОВ 60 29.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
МИРОСЛАВА ДИМЧОВА КАЦАРСКА 250 05.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
МИТКО БОЙКОВ ЛУКАНОВ 273 06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
МИХАЕЛА МАРИОВА ТРАЙКОВА 315 06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
МИХАЕЛА НИКОЛАЕВА СТАМЕНОВА 18 23.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
МИХАИЛ ДИОНИСИЕВ ДИОНИСИЕВ 281 06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
МИХАИЛ ИВЕЛИНОВ ИВАНОВ 342 07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
МЛАДЕН ГЕОРГИЕВ МУТАФЧИЕВ 53 28.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
МОНИКА ЕМИЛОВА КЪШОВА 86 30.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
НАДЯ ВЕЛИЧКОВА МАРИНОВА 289 06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
НАДЯ ГЕНЧЕВА ГРОЗДАНОВА-СТАНЧЕВА 85 30.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
НАТАЛИЯ ДОНКОВА ИВАНОВА 22 25.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
НАТАЛИЯ КРУМОВА ТЕНЕКЕВА 387 08.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
НЕВЕНА СПАСОВА АТАНАСОВА 319 06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
НЕВЯНА АНГЕЛОВА МАТЕЕВА 219 05.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
НЕДКА АНТИМОВА ТОНЧЕВА 205 05.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
НЕЛИ БОЙКОВА МАРИНКОВА 103 31.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
НЕЛИ МИХАЙЛОВА ГАНЧЕВА 149 01.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
НЕЛИ НИКОЛАЕВА ДРАНДАРОВА 14 22.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
НИКОЛ БОРИСЛАВОВА ЕВТИМОВА 343 07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИКОНОМОВ 363 07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
НИКОЛАЙ СТАНИМИРОВ ДИМИТРОВ 222 05.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ТОМОВ 189 04.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
НИНА СВЕТОСЛАВОВА ГЪРМАНЛИЕВА 41 28.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ОГНЯН ВЛАДИМИРОВ МИЦЕВ 117 31.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ОЛГА КРАСИМИРОВА ОГНЯНОВА 69 29.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ПАВЛЕТА НИКОЛАЕВА МЛАДЕНОВА 251 05.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ПАВЛИНКА ПЕТРОВА СЛАВОВА 112 31.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ПАНАЙОТ БОГОМИЛОВ ГАЗДОВ 358 07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ПЕНКА АНГЕЛОВА ЦАНКОВА 159 04.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ПЕНКА НИКОЛОВА ЙОНОВА 73 29.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ПЕНКА ПЕНЧОВА КАЦАРОВА 220 05.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА КОЧОВСКА 266 06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ПЕТЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА 410 08.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ПЕТЯ ДИМИТРОВА СТОИМЕНОВА 1 18.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ПЕТЯ ИВАНОВА ПЕТКОВА 344 07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ПЕТЯ СТОИЛОВА ДЖАМБАСКА 90 30.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ПОЛЯ МИТКОВА ГЕОРГИЕВА 33 28.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ПЪРВОЛЕТКА СТОИЧКОВА ВИТАНОВА 138 01.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
РАДКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА 270 06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
РАДКА ПЕЙОВА АНДОНОВА 282 06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
РАДКА ЦАНЕВА ДОНЧЕВА 238 05.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
РАДМИЛА КРАСИМИРОВА ВЛАДИМИРОВА 265 06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ БОГДАНИН 156 04.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
РАДОСЛАВА АЛЕКСЕЕВА ВЪЛКОВА 140 01.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
РАДОСЛАВА РАДОСЛАВОВА МАНОЛОВА 389 08.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
РАЙНА БОРИСОВА ДОНЧЕВА-АНДРЕЕВА 193 04.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
РАЛИЦА ВАСИЛЕВА АНГЕЛОВА 246 05.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
РАЛИЦА ДОБРЕВА СТОЙЧЕВА 47 28.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
РАЛИЦА КРАСИМИРОВА КАЛОЕРОВА 369 07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
РАЛИЦА ПРОДАНОВА ХУБЧЕВА 377 07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
РАЛИЦА СТОЙКОВА СТОЙКОВА 252 05.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
РЕНЕТА ТОШЕВА ГЕОРГИЕВА 304 06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
РЕНИ ИВАНОВА АТАНАСОВА 403 08.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
РЕНИ ПАВЛОВА ЦВЕТАНОВА 27 25.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
РОЗА ЛЮБЕНОВА ГЕОРГИЕВА 241 05.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
РОЗАЛИЯ БОРИСОВА ПАСЕВА 260 06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
РОЗАЛИЯ ВАСИЛЕВА ЙОРДАНОВА – ЕВСТАТИЕВА 345 07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
РОСИЦА НИКОЛОВА ИВАНОВА 40 28.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
РОСИЦА СТОЯНОВА ПЕЙЧЕВА 346 07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
РУМЕН АЛЕКСАНДРОВ ЕНЧЕВ 186 04.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
РУМЕН ДАЧЕВ ХРИСТОВ 347 07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
РУМЕН РУСЕВ РАХНЕВ 348 07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
РУМЕН ТЕНЧЕВ ЯМАЛИЕВ 115 31.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
РУМЯНА АНГЕЛОВА ПЕТРОВА 352  07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
РУМЯНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА 316 06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
РУМЯНА ГРИГОРОВА АРСОВА 397 08.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
РУМЯНА ДИМИТРОВА КРЪСТЕВА 164 04.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
РУМЯНА ЛЮБЕНОВА АВРАМОВА 194 04.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
РУМЯНА МЛАДЕНОВА ЗАФИРКОВА 349 07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
РУМЯНА НИКОЛАЕВА КОТОВА 4 21.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
РУСЛАНА ЗЛАТКОВА ПЕТРОВА 19 23.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
САВЕЛИЯ РУМЕНОВА МИХАЛКОВА 292 06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
САШКА ДИМИТРОВА КРЪСТЕВА 324 07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
САШКА МИХАЙЛОВА ЦВЕТКОВА 322 06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВА ВЛАХОВА 175 04.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
СВЕТЛАНА РАЙЧЕВА МЪРЛЕВА 107 31.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
СВЕТЛОЗАР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ 242 05.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
СВЕТОСЛАВ ГЕРАСИМОВ СТАНКОВ 93 30.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
СВЕТОСЛАВА ХРИСТОВА МАТЕЕВА 8 22.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
СИАНА МИХНЕВА МИХНЕВА – СТОЙНОВА 226 05.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
СИЛВА ДИМИТРОВА АБАДЖИЕВА 404 08.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
СИЛВИЯ АТАНАСОВА ИЛИЕВА 350 07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
СИЛВИЯ ВАЛЕНТИНОВА РУЛИНСКА 320 06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
СИЛВИЯ КРЪСТЕВА АЛЕКСИЕВА 77 29.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
СИЛВИЯ ЛЮБЕНОВА СТОЕВА 217 05.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
СИЛВИЯ ЛЮБЧОВА СТОЯНОВА 132 01.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
СИМОНА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА 370 07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
СИМОНА ИЛИЕВА ПЕТРОВА – ПОПОВА 232 05.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
СЛАВЕЙКО ЙОРДАНОВ БОГОЕВ 254 05.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
СЛАВЕНА ГАЛИНОВА КОЙЧЕВА 290 06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
СЛАВЕНА КОСТАДИНОВА ВЕЛЧЕВА 291 06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
СЛАВЯНКА СТЕФАНОВА ДЕНЧЕВА 34 28.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
СНЕЖАНА АТАНАСОВА АПОСТОЛОВА 398 08.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
СНЕЖАНА ЖАН ЦОЛОВСКА 325 07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
СНЕЖАНА НАЙДЕНОВА КОЛЕВА -МАРИНОВА 234 05.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
СНЕЖАНКА БОРИСОВА СИМЕОНОВА 255 05.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
СНЕЖИНКА АЛЕКСАНДРОВА БОЯДЖИЕВА 236 05.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
СОНЯ ВЛАДИМИРОВА АЛЕКСАНДРОВА 28 25.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
СОНЯ ДИМИТРОВА ЕВГЕНИЕВА 92 30.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
СТАНИСЛАВ СТЕФАНОВ МЛАДЕНОВ 30 28.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
СТАНИСЛАВА СТОЙКОВА НИКОЛОВА 106 31.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
СТАНКА ГЕОРГИЕВА МАТЕИНА 43 28.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
СТЕЛА АСЕНОВА ИВАНОВА 390 08.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
СТЕЛА ИВАНОВА КИРИЛОВА 167 04.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
СТЕФАН ИЛИЕВ ИЛИЕВ 83 30.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
СТЕФАНИ ИВАНОВА КАЛОФЕРОВА 21 23.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
СТЕФКА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА 311 06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
СТЕФКА ИВАНОВА АЛЕКСАНДРОВА 13 22.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
СТЕФКА ИВАНОВА ХРИСТОВА 411 04.07.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
СТЕФКА СЛАВЧЕВА СТЕФАНОВА-ИВАНОВА 100 30.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
СТОИЛКА ДИМИТРОВА КОСТАДИНОВА 46 28.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
СТОЙНА МАНОЛОВА СТАНКОВА 216 05.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
СТОЯН ТОДОРОВ СТОЯНОВ 89 30.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
СТОЯНКА НИКОЛОВА ТОНЕВА 307 06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
СТОЯНКА СЛАВЧЕВА ГЕОРГИЕВА 102 31.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ТАНЯ БОЯНОВА СТОЯНОВА 81 30.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ТАНЯ ГЕОРГИЕВА ГОСПОДИНОВА 261 06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ТАНЯ ДИМОВА ДИМИТРОВА 210 05.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ТАНЯ КИРИЛОВА ТОШЕВА 221 05.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ТАНЯ ТОДОРОВА МИТОВА 211 05.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ТАТЯНА АСПАРУХОВА ДЖУРОВА 63 29.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ТАТЯНА ВАЛЕНТИНОВА СТОЯНОВА 177 04.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ТАТЯНА ГЕОРГИЕВА СТОЕВА 2 21.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ТАТЯНА ИВАНОВА АСЕНОВА 378 07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ТАТЯНА ОГНЯНОВА ШУМАНОВА 80 30.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ТАТЯНА ПРОЛЕТСИНОВА ЛАЗАРОВА-ДОНАБЕТ 168 04.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА ГУГОВА 152 01.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ТЕХМИНЕ САМВЕЛИ ХАЧАТРЯН 84 30.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ТИХОМИР ДИМИТРОВ ЕРМЕНКОВ 196 04.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ТОДОРКА ДИМИТРОВА ГРИГОРОВА 256 05.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ТОНА ЛЮБОМИРОВА МИЛАЧКОВА 123 31.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ТРЕНДАФИЛ ИЛИЕВ ВЛАХОВ 31 28.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ХРИСТИНА АЛЕКСАНДРОВА КИРИЛОВА 166 04.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ХРИСТИНА СТЕФАНОВА ЛОЗАНОВА-ДОЙЧИНОВА 147 01.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ЦАНКА СТАМЕНОВА ВОЙКОВА 201 04.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ЦВЕТА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА 351 07.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ЦВЕТАН ПЛАМЕНОВ ПЕТКОВ 178 04.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ЦВЕТАНКА БОРИСОВА ДЕЛОВА 249 05.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ЦВЕТАНКА ДИМИТРОВА МАВРОВА 275 06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ЦВЕТЕЛИНА АТАНАСОВА ТАЧЕВА 293 06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ЦВЕТЕЛИНА ВАСИЛЕВА ПЕЦЕВА 179 04.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ЦВЕТЕЛИНА ПЕТРОВА ДОБРЕВА – КОЧОВСКИ 267 06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ЦВЕТЕЛИНА СТЕФАНОВА АЛЕКСАНДРОВА 12 22.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ЦВЕТИСЛАВА ИВАНОВА СТАЙКОВА 180 04.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ЦЕЦА ИВАНОВА ВЕЛКОВА 98 30.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ЦЕЦКА ПАУНОВА ТАНЧОВА 308 06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ЮЛИАНА ИВАНОВА ШУЛЕВА 405 08.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ЮЛИЯ АСЕНОВА АСЕНОВА 105 31.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ЮЛИЯ ВЕСЕЛИНОВА ГЕРАСИМОВА 49 28.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ЮЛИЯ ПЕТРОВА МИРАЗЧИЙСКА 187 04.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ЮЛИЯ СИМОВА ДИМИТРОВА – АСЕНОВА 262 06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ЯНИТА СЕРГЕЕВА ДОЙЧИНОВА 99 30.05.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ЯНКА БОРИСОВА АНГЕЛОВА 303 06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2
ЯНКА ГАНЕВА ИВАНОВА 276 06.06.2018 г. по чл.35, ал.1, т.2

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация