C C C C A+ A A- X

Съобщение

30 март 2020

Заповед № РД-08-1793 от 30.03.2020 г., ДОПЪЛВА заповед № РД-08-1707 от 16.03.2020 г. в п. I, като се добавя нова точка 17, в п. II се добавя нова точка 7. ИЗМЕНЯ заповед № РД-08-1746 от 17.03.2020 г. в частта по п. III, п. IV, п. VIII и п. XIII, в които текстът "п. I, т.1-16 и п. II, т. 1-6" да се чете "п. I, т. 1-17 и п. II, т. 1-7"


Заповед № РД-08-1789 от 27.03.2020 г., ДОПЪЛВА заповед № РД-08-1707 от 16.03.2020 г., в п. I, по отношение на т. 13, като след изречението: "Дела по чл. 355 НК", се добавя текстът: "делата по чл. 225, ал. 6 от НК и по чл. 326, ал. 2 от НК".


Заповед № РД-08-1778 от 23.03.2020 г., СЧИТАНО от 23.03.2020 г. до 13.04.2020 г. вкл., получаването на постановени съдебни актове относно привременни мерки по дела за упражняване на родителски права, както и изготвените в тази връзка изпълнителни листове да се извършва на централния вход на Съдебната палата, от дежурен служител в „Съдебно деловодство - Гражданско отделение - брачни състави“, в часовия диапазон от 10:30 ч. до 15:30 ч.


Софийски градски съд призовава гражданите да не идват в Съдебната палата, дела няма да се гледат, справки на място няма да се извършват и документи на ръка няма да се приемат. Мерките за неотклонение ще се гледат чрез Скайп, без да бъдат водени задържаните. В сградата ще се допускат само страни по спешните дела, посочени от ВСС.

Заповед № РД-08-1746 от 17.03.2020 г., ДОПЪЛВА Заповед № РД-08-1707 в сила от 16.03.2020 г., касаеща дейността на Софийски градски съд при усложнената епидемична обстановка в страната и с цел превенция от коронавирусната инфекция.


Заповед № РД-08-1759 от 17.03.2020 г., с която СЧИТАНО от 17.03.2020 г. до 13.04.2020 г. вкл., предаването и получаването на постановени съдебни актове във връзка с искания за допускане на обезпечения, както и изготвените обезпечителни заповеди да се извършва на централния вход на Съдебната палата, от дежурен служител в съдебно деловодство, в часовия диапазон от 10:30 ч. до 15:30 ч.


Заповед № РД-08-1707 в сила от 16.03.2020 г., касаеща дейността на Софийски градски съд при усложнената епидемична обстановка в страната и с цел превенция от коронавирусната инфекция.

Портал за справки по съдебни дела към страницата на СГС: https://info.scc.bg

Портал за справки по фирмени дела към страницата на СГС: http://87.227.207.162:81/firm_register/index.php

Телефони за справки по движението на дела: 02 9808262, 02 9806761, 02 9219589
Всички телефони на деловодствата са публикувани по-долу, а пълен списък с телефони и имейли може да бъде намерен в Указател за контакт.

За сведение на гражданите

Писмо от Сдружение "Алианс за защита от насилие, основано на пола"
Във връзка с обявеното от правителството извънредно положение и предвид обстоятелството, че към момента лицата, живеещи в ситуация на домашно насилие, са особено уязвими, всички пострадали от домашно насилие могат да се обръщат за помощ на националната безплатна телефонна линия на сдружение „Алианс за защита от насилие основано на пола“ на номер 0800 11 977. Цялото писмо може да прочетете тук.


Доклад от служба "Регистратура"
Дежурните служители от служба „Регистратура“ на Софийски градски съд, не са спирали да приемат и обработват куриерските пратки на всички куриерски фирми, нито пък е отказвано същите да бъдат приети. Тъй като достъпът на външни лица в сградата на Съдебната палата е ограничен, служителите от служба „Регистратура“ имат ангажимент да приемат куриерските пратки от отворените входове на Съдебната палата.


Заповед № РД-08-1707 в сила от 16.03.2020 г., касаеща дейността на Софийски градски съд при усложнената епидемична обстановка в страната и с цел превенция от коронавирусната инфекция.

Телефони за връзка с деловодствата на Софийски градски съд (всички телефони и имейли могат да бъдат намерени в Указател за контакт):

Телефонни справки за движение по дела - тел.: 02 9808262, 02 9806761, 02 9219589
Служба "РЕГИСТРАТУРА" - Обща - тел.: 02 9219 410, факс: 02 980 86 81
Служба "Съдебно деловодство - наказателно отделение" - тел.: 02 9219 345, факс: 02 986 56 05
Служба "Съдебно деловодство - досъдебно производство" - тел.: 02 9219 796, факс: 02 980 00 08
Служба "Съдебно деловодство - гражданско отделение първоинстанционни състави" - тел.: 02 9219 459, факс: 02 9219 826
Служба "Съдебно деловодство - гражданско отделение брачни състави" - тел.: 02 9219 514, факс: 02 980 78 91
Служба "Съдебно деловодство - гражданско отделение въззивни състави" - тел.: 02 9219 582
Служба "Съдебно деловодство - гражданско отделение частни жалби и обезпечения" - тел.: 02 9219 405
Служба "Съдебно деловодство - търговско отделение" - тел./факс: 02 9219 325
Служба "Съдебно деловодство - търговско отделение охранителни производства" - тел.: 02 9219 536

Електронни услуги

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация