C C C C A+ A A- X

Съобщение

17 септември 2021

В раздел "Пресцентър" и подраздел "Обяви и конкурси" са публикувани протоколи за допускане и не допускане до участие в практическия изпит за длъжностите Съдебен деловодител в служба „Регистратура“ и Системен администратор.


Обява за конкурс за длъжностите Съдебен деловодител в служба „Регистратура“ и Системен администратор съгласно Заповед № РД-08-4466 от 06.08.2021 г.
За повече информация посетете раздел "Пресцентър" и подраздел "Обяви и конкурси".


В ПАМЕТ НА СЪДИЯ ЕЛИЦА ЙОРДАНОВА

На 48-годишна възраст ни напусна съдия Елица Йорданова.

Тя има над 21 години стаж като съдия. Била е заместник председател на Районен съд – Добрич, след това е правораздавала в Окръжен съд – Добрич. От 11.02.2019 г. е съдия в Първо гражданско отделение на Софийски градски съд.

Колегите ѝ от Софийски градски съд изказват искрени съболезнования към семейството и близките на съдия Йорданова.

Опелото ще се състои на 13.07.2021  г. от 12.00 ч. в Добрич.

ПОКЛОН ПРЕД СВЕТЛАТА Й ПАМЕТ!


Софийски градски съд уведомява посочените в разпоредбата на чл. 50, ал. 5 от ГПК и чл. 52, ал.2 от ГПК правни субекти, че с цел прилагане на измененията в ГПК (ДВ, бр. 110 от 2020 г., в сила от 30.06.2021г.), те следва да посочат в оптимално кратък срок, свой електронен адрес по чл. 38, ал. 2 от ГПК, чрез които трябва да се извършва предписаното от закона задължително връчване на адресирани до тях съобщения и съдебни книжа. Адресираното до ръководството на съда изрично писмено уведомление, посочващо електронен адрес за връчване по реда на чл. 38, ал. 2 от ГПК, следва да бъде изпратено в писмена форма или на електронен адрес - cabinet@sgs.justice.bg, като в последния случай, то трябва да бъде подписано с квалифициран електронен подпис от представляващия учреждението или юридическото лице.

Електронни услуги

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация